FrågaFASTIGHETSRÄTTFel i fastighet28/04/2016

Uppenbart felaktig "utfästelse" vid husköp

Fel i fastighet - fråga om säljares uppenbart felaktiga utfästelse

Hej!

Man talar ju mycket om vad säljaren utfäst vid fel i fastighet. Det som är utfäst eller garanterat behöver aldrig undersökas. Hur är det då om säljaren gör en utfästelse som är uppenbart felaktig? T.ex. att säljaren har specifikt angivet på köpeavtalet att husets fasad är grön. Men huset är egentligen rött, och det kan alla se vid första anblick. Köparen har också sett att huset är rött men har inte ifrågasatt säljarens utfästelse vidare. Kan köparen i efterhand framgångsrikt ställa säljaren till svars för denna uppenbart felaktiga utfästelse? Vart finns lagrum?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om säljaren av huset gör en "utfästelse" som är uppenbart felaktig är det inte en utfästelse om köparen inser eller borde inse felet (enligt tillitsprincipen, jfr 32 § avtalslagen). Säljaren blir alltså inte avtalsrättsligt bunden av sin felsägning. I det ifrågavarande fallet skulle husköpet avse köp av ett rött hus och inte ett grönt.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?