Uppehållstillstånds giltighet efter barnet fyllt 18

Ett barn, 17 år, som bor i annat land har fått uppehållstillstånd p.g.a. anknytning till in förälder två år sen. Han kunde inte komma p.g.a att han kunde inte få hemlandspass. Nu har han fått ett hemlandspass och är nu 19 år gammal. Är uppehållstillståndet giltig fortfarande?

Lawline svarar

Hej Daniel och tack för din fråga!

Problemet bör egentligen inte uppstå – saknar personen hemlandspass och inte kan få ett sådant utfärdat så ska han istället ansöka om och erhålla ett främlingspass för resa till Sverige. Här ska man dock skilja på situationen att anknytningspersonen fått uppehållstillstånd såsom flykting/skyddsbehövande eller på annan grund, i det senare fallet krävs särskilda skäl för att främlingspass ska utfärdas. Särskilda skäl kan enligt förarbetena exempelvis vara om främlingspass behövs för att möjliggöra resan till Sverige. Regleringen återfinns i 2 kap 1a § Utlänningslagen.

Men om situationen nu ser ut som den gör gäller följande: Om ett barn ansökt om uppehållstillstånd tillsammans med en förälder, eller för att flytta till en förälder som redan bor i Sverige, får barnet samma tillstånd som föräldern, dvs. permanent eller i vissa fall kortare tid.

Ett utfärdat tillstånds giltighet påverkas inte av det faktum att personen i fråga i lagens mening blivit vuxen, alltså fyllt 18 år. En återkallelse av tillståndet på enbart denna grund saknar stöd för sig i Utlänningslagen. Fick den sökande ett permanent uppehållstillstånd ska det således inte vara några problem för honom att nu åka till Sverige. Fick han däremot ett tidsbegränsat uppehållstillstånd kan detta ha löpt ut vilket han måste han undersöka innan resan hit, men åldern i sig påverkar inte.

Hoppas det var svaret på sin fråga!

Vänligen,

Erica LeufstedtRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”