Uppehållstillstånds giltighet efter barnet fyllt 18

2016-02-10 i Migrationsrätt
FRÅGA
Ett barn, 17 år, som bor i annat land har fått uppehållstillstånd p.g.a. anknytning till in förälder två år sen. Han kunde inte komma p.g.a att han kunde inte få hemlandspass. Nu har han fått ett hemlandspass och är nu 19 år gammal. Är uppehållstillståndet giltig fortfarande?
SVAR

Hej Daniel och tack för din fråga!

Problemet bör egentligen inte uppstå – saknar personen hemlandspass och inte kan få ett sådant utfärdat så ska han istället ansöka om och erhålla ett främlingspass för resa till Sverige. Här ska man dock skilja på situationen att anknytningspersonen fått uppehållstillstånd såsom flykting/skyddsbehövande eller på annan grund, i det senare fallet krävs särskilda skäl för att främlingspass ska utfärdas. Särskilda skäl kan enligt förarbetena exempelvis vara om främlingspass behövs för att möjliggöra resan till Sverige. Regleringen återfinns i 2 kap 1a § Utlänningslagen.

Men om situationen nu ser ut som den gör gäller följande: Om ett barn ansökt om uppehållstillstånd tillsammans med en förälder, eller för att flytta till en förälder som redan bor i Sverige, får barnet samma tillstånd som föräldern, dvs. permanent eller i vissa fall kortare tid.

Ett utfärdat tillstånds giltighet påverkas inte av det faktum att personen i fråga i lagens mening blivit vuxen, alltså fyllt 18 år. En återkallelse av tillståndet på enbart denna grund saknar stöd för sig i Utlänningslagen. Fick den sökande ett permanent uppehållstillstånd ska det således inte vara några problem för honom att nu åka till Sverige. Fick han däremot ett tidsbegränsat uppehållstillstånd kan detta ha löpt ut vilket han måste han undersöka innan resan hit, men åldern i sig påverkar inte.

Hoppas det var svaret på sin fråga!

Vänligen,

Erica Leufstedt
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
En utländsk medborgare som vistas i sitt hemland kan inte få svenskt främlingspass, av hänsyn till Sveriges relationer till det landet. Det enda undantaget är Somalia eftersom Somalias regering inte utfärdar godtagbara pass till någon.
2016-02-23 18:51
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1084)
2020-10-29 När kan man ansöka om svenskt medborgarskap?
2020-10-26 Vad krävs för att EU medborgares familj ska få flytta till Sverige?
2020-10-24 Kan jag få svenskt medborgarskap om jag är gift med en svensk medborgare?
2020-10-24 Migrationsverkets skyldighet att avgöra inom fyra veckor

Alla besvarade frågor (85560)