Uppehållstillstånd vid högre utbildning.

FRÅGA
En kvinna med Iranskt medborgarskap har blivit antagen på ett universitet i Sverige. Hon skall göra sin doktorand där och har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige.Hon har nu väntat i 4 månader.Vilka anledningar kan Sveriges regering ha för att neka hennes ansökan?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta vilka krav som ställs för att en utländsk medborgare ska kunna erhålla uppehållstillstånd i Sverige pga. studier.

Om en icke svensk medborgare vill studera på universitet, högskola, yrkeshögskoleutbildning eller folkhögskola på eftergymnasial nivå i Sverige under längre tid än tre månader så ska denna ansöka om ett uppehållstillstånd för s.k. högre utbildning. I detta fall då kvinnan avser att göra sin doktorand i Sverige räknas hon till till kategorin ''forskarnivå/doktorandstudier''.

De krav som ställs för att få uppehållstillstånd är att man ska 1) ha ett giltigt pass, 2) blivit antagen till en forskarutbildning på heltid som kräver din närvaro vid en högre utbildning i Sverige), 3) kunna försörja sig under den tid man ansöker uppehållstillstånd för eller ha ansökts om en heltäckande sjukförsäkring, se migrationsverkets hemsida. Motsatsvis har alltså regeringen rätt att neka kvinnan uppehållstillstånd om hon ej uppfyller någon av de ovannämnda tre kriterierna. Till exempel kan försörjningskravet orsaka problem om kvinnan och hennes familj har tillgång till samma bankkonto där de ekonomiska medel finns.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Nicolina Abaas
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (275)
2020-07-02 Jobba som gymnasielärare efter ha begått ringa narkotikabrott
2020-06-29 Uppehållstillstånd vid högre utbildning.
2020-05-30 Ogiltig frånvaro trots överenskommelse med lärare och rektor
2020-05-30 När får en lärare säga åt en elev att lämna klassrummet?

Alla besvarade frågor (81824)