Uppehållstillstånd vid giftemål

2017-07-31 i Migrationsrätt
FRÅGA
Jag har flickvän som bor Utomlands (Thailand), Vi har känt varandra i två år. Om hon och hennes son (11 år) kommer hit på besök, på Turist/besöks vium, och vi gifter oss här, kan de stanna utan att behöva åka hem medan vi söker om permanent uppehållstillståndMvh Jari
SVAR

Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline!

Uppehållstillstånd och reglerna kring dessa regleras i Utlänningslagen (UtlL) och dessa frågor och ansökningar handläggs av Migrationsverket.

Uppehållstillstånd ska ges till en utlänning som är make till någon som är bosatt i Sverige, 5 kap. 3 § UtlL. Detta förutsätter att den bosatte kan försörja båda makarna samt innehar en bostad av tillräcklig standard och storlek, 9 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

Migrationsverket kan vägra att ge uppehållstillstånd trots att ovanstående är uppfyllt om:

1. Oriktiga uppgifter medvetet lämnats eller omständigheter som är av betydelse har förtigits, 5 kap. 17 a § 1 st. p. 1 UtlL.
2. Äktenskapet har inletts uteslutande i syfte att ge utlänningen rätt till uppehållstillstånd, 5 kap. 17 a § 1 st. p. 2.
3. Utlänningen utgör ett hot mot allmän ordning och säkerhet, 5 kap. 17 a § 1 st. p. 3.
4. Makarna inte lever tillsammans eller har sådan avsikt, 5 kap. 17 a § 2 st. p. 1.
5. Någon av makarna är gift eller sambo med någon annan, 5 kap. 17 a § 2 st. p. 2.

Migrationsverket kan även vägra uppehållstillstånd med anledning av att din fru ansöker om uppehållstillstånd från Sverige. En ansökan ska och beviljas innan inresa, 5 kap. 18 §.

En ansökan som sker innan ni har gift er kan godkännas om ert förhållande ”framstår som seriöst och inte särskilda skäl talar mot att tillstånd ges” , 5 kap. 3 a § 1 st. p. 1. Observera att en sådan ansökan inte måste godkännas likt den om ni redan är gifta.

Övrig information om uppehållstillstånd samt hur man ansöker hittar ni här

Hoppas du fick svar på din fråga
Vänligen,

Douglas Nordström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1208)
2021-07-31 Uppehållstillstånd pga anknytning
2021-07-31 Krävs permanent uppehållstillstånd för att få svenskt medborgarskap?
2021-07-26 Adoptera för medborgarskap
2021-07-25 Hur söker man asyl i Sverige?

Alla besvarade frågor (94606)