Uppehållstillstånd till utländsk medborgare genom anknytning

2017-06-05 i Migrationsrätt
FRÅGA
Om jag som svensk medborgare väntar barn med utländsk medborgare, har denne då rätt att få uppehållstillstånd direkt i Sverige?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis utgår jag ifrån att din partner inte är EU-medborgare eftersom att du frågar om rätten till uppehållstillstånd. (Är din partner EU-medborgare blir andra bestämmelser tillämpliga, nämligen bestämmelser om uppehållsrätt, eftersom unionsmedborgare har en EU-fördragsstadgad rätt till fri rörlighet.)

Är din partner inte EU-medborgare kan denne i detta fall ha rätt till uppehållstillstånd genom att du kan utgöra en så kallad anknytningsperson. Om ni är gifta eller sambos ska uppehållstillstånd ges till den utländske medborgaren (se Utlänningslagen 5:3 st. 1 p. 1). Dock får uppehållstillstånd vägras under vissa omständigheter, till exempel att någon av er är under 18 år. (se Utlänningslagen 15:17a-17b)

Om ni inte är gifta eller sambos får uppehållstillstånd ges till den utländske medborgaren. Detta under förutsättning att ni har för avsikt att gifta eller eller bli sambos och att förhållandet framstår som seriöst samt att inte särskilda skäl talar emot att tillstånd ges. (se Utlänningslagen 5:3a st. 1 p. 1). Här görs en så kallad seriositetsprövning där olika skäl kan tala för och emot att uppehållstillstånd ges. Enligt praxis (MIG 2007:45) tas hänsyn bland annat till hur länge förhållandet varat, hur mycket parterna träffat varandra, hur pass god kännedom parterna har om varandra och om parterna kan kommunicera på ett gemensamt språk. Det faktum att ni väntar barn tillsammans utgör enligt praxis och förarbeten ett starkt skäl till att uppehållstillstånd ska ges. Dessutom tas hänsyn till om den som söker om uppehållstillstånd har gjort sig skyldig till brottslighet samt om utlänningen eller utlänningens barn kan antas bli utsatt för våld etc. om uppehållstillstånd ges (Se Utlänningslagen 15:17)

Hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1252)
2021-11-27 Valid residence permit as a requirement for a new permit
2021-11-17 Permanent uppehållstillstånd
2021-11-14 Vad händer om man reser utan uppehållstillståndskort?
2021-11-13 What can affect an application for permanent uppehållstillstånd/permanent residence?

Alla besvarade frågor (97338)