Uppehållstillstånd som familjemedlem till någon i Sverige

2019-04-25 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej!Min pojkvän är amerikan och jag är svensk medborgare, vi vill flytta ihop i sverige. Vi har inte tidigare bott tillsammans. Om han får uppehållstillstånd här, får han då arbeta också eller måste han i så fall ha ett arbetstillstånd istället för uppehållstillstånd?
SVAR

Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!

Det finns några olika grunder för uppehållstillstånd som regleras i 5 kap 3 § utlänningslagen (här), varav jag främst bedömer att två är aktuella för din pojkvän:

1. Uppehållstillstånd som familjemedlem till någon i Sverige

Din pojkvän som är medborgare i ett land utanför EU och EES och som vill flytta till Sverige för att bo med en familjemedlem måste ansöka om uppehållstillstånd. Tillståndet ska vara klart före flytten till Sverige. Som familjemedlem räknas make eller maka, registrerad partner eller sambo samt barn under 18 år. Med sambo menas ett par som inte är gifta men som bor och lever tillsammans som i ett äktenskap. Att ni har bott tillsammans under till exempel ett turistbesök räcker inte.

Familjemedlemmen i Sverige måste vara svensk medborgare, ha permanent uppehållstillstånd, permanent uppehållsrätt eller permanent uppehållskort.

För att få uppehållstillstånd för att flytta till dig i Sverige måste din pojkvän kunna styrka sin identitet. Detta gör han normalt med en giltig passhandling.

Försörjningskrav

Du som bor i Sverige måste kunna försörja dig själv och din pojkvän som ansöker om uppehållstillstånd. Du behöver också ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för er att bo i.

Din försörjning

Du behöver visa att du har regelbundna arbetsrelaterade inkomster så att du kan försörja dig själv och din pojkvän. Som arbetsrelaterad inkomst räknas till exempel

lön från arbete arbetslöshetsersättning sjukpenning inkomstgrundad ålderspension.

Du uppfyller också kravet på försörjning om du har en tillräckligt stor förmögenhet som du och din pojkvän kan leva av.

Din inkomst

Du måste ha en inkomst som efter avdragen boendekostnad motsvarar ett så kallat normalbelopp. Det betyder att du efter att bostaden är betalad varje månad ska ha pengar som räcker till bland annat mat, kläder, hygien, telefon, hushållsel, försäkringar och andra mindre utgifter för tillfälliga behov.

För 2019 är normalbeloppet 8 133 kronor för sammanlevande makar eller sambor

Din bostad

Du ska ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för er att bo i. För två vuxna utan barn är en bostad tillräckligt stor om den har kök eller kokvrå och minst ett rum. Om barn ska bo i bostaden måste det finnas fler rum. Två barn kan dela sovrum.

Det går bra att hyra bostaden i andra hand, men uthyrningen måste vara godkänd av hyresvärd, bostadsrättsförening eller hyresnämnd. Att vara inneboende hos någon annan eller bo hemma hos sina föräldrar räknas inte som att ha en godtagbar bostad.

Ni ska kunna använda bostaden från det att dina familjemedlemmar kommer till Sverige.

2. Uppehållstillstånd som arbetstagare och egen företagare

Din pojkvän kan ansöka om uppehållstillstånd som arbetstagare eller egen företagare. Han måste ha fått ett arbetserbjudande från en arbetsgivare i Sverige. Anställningen ska även ge en lön som det är möjligt för honom att försörja sig på. Om din pojkvän vill flytta till Sverige för att starta eller driva eget företag och planerar att arbeta längre tid än tre månader måste också ha ett uppehållstillstånd. Han måste då kunna visa att han kan försörja sig och sin eventuella familj under de två första åren.

Huvudregeln är att uppehållstillstånd ska sökas från hemlandet

Huvudregeln är att din pojkvän som vill bo med dig i Sverige, ska ansöka om uppehållstillstånd från USA, enligt 5 kap 18 § utlänningslagen. Uppehållstillståndet ska vara klart innan han reser in i Sverige. Det innebär att han ska ansöka om och beviljas uppehållstillstånd före inresan i Sverige. En sådan ansökan om uppehållstillstånd får inte beviljas efter inresan.

Det finns dock några undantag för när den sökande får ansöka om uppehållstillstånd när han/hon redan befinner sig i Sverige. Dessa undantagssituationer regleras i en punktlista i 5 kap 18 § stycke 2 utlänningslagen. Den punkt som jag skulle tro passar bäst in på din pojkvän är punkt 5 ("utlänningen har stark anknytning till en person som är bosatt i Sverige och det inte skäligen kan krävas att utlänningen reser till ett annat land för att ge in ansökan där"). Delar migrationsverket den uppfattningen innebär det nyss nämnda undantaget att din pojkvän inte behöver resa hem till USA för att söka uppehållstillstånd, utan kan stanna kvar i Sverige och göra det här.

Sammanfattning

Utifrån det du beskriver bedömer jag att det lättaste sättet för din pojkvän att ansöka om uppehållstillstånd, är att göra det enligt den första grunden jag beskrev: nämligen som familjemedlem till någon i Sverige. En viktig förutsättning för detta är att du har både tillräckligt stor bostad och god ekonomi för att försörja dig och din pojkvän utan problem. Söker han istället uppehållstillstånd som arbetstagare eller egen företagare åligger det honom att bevisa att han kan försörja sig.

Om Migrationsverket ser att din pojkvän faller in under den undantagssituation jag beskrev ovan bör han kunna söka härifrån Sverige. I annat fall får han söka från USA.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Galina Krasteva
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1026)
2020-05-26 Konsekvenser av dubbelt medborgarskap, beskattning, m.m.
2020-05-25 Påverkar en skilsmässa bedömningen av en ansökan om svenskt medborgarskap?
2020-05-24 Har en EU-medborgare med pension rätt flytta till Sverige?
2020-05-23 Måste man tillämpa Begränsningslagen?

Alla besvarade frågor (80336)