Uppehållstillstånd pga. anknytning till eget barn

2015-07-20 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej, min kompis och hennes man befinner sig utomlands, i det landet som dom gifte sig i. Nu ska dom skiljas och hennes man har fortfarande uppehållstillstånd. Dom kommer registrera skiljsmässan på svenska ambassaden i landet men frågan är, kommer mannen fortfarande kunna åka tillbaka till Sverige eftersom att han fortfarande har tid på uppehållstillståndet. För han vill ändå försöka förlänga och få permanent och han vill bo i Sverige eftersom att dom har ett barn ihop. Tack på förhand.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Så länge som din väns make fortfarande har uppehållstillstånd kommer han att kunna åka tillbaka till Sverige. Antagligen har er väns make fått tillfälligt uppehållstillstånd pga. anknytning i och med äktenskapet mer er vän. Ett sådant uppehållstillstånd ges enligt UtlL 5:3 1p.

Uppehållstillstånd får endast återkallas om personen medvetet har lämnat oriktiga uppgifter som varit av betydelse för att få tillståndet enligt UtlL 7:1. Uppehållstillstånd får också enligt UtlL 7:2 återkallas om det finns särskilda skäl för det eller om någon utav situationerna som räknas upp i UtlL 7:3 föreligger. Vid bedömningen av om uppehållstillståndet ska återkallas ska det särskilt beaktas den anknytning som personen har till Sverige, personens levnadsomständigheter, om personen har barn i Sverige, övriga familjeförhållanden och hur länge personen har vistats i Sverige.

Jag tycker att det verkar som att det kan bli svårt att få uppehållstillståndet återkallat och i så fall kommer er väns make att kunna åka tillbaka till Sverige så länge som uppehållstillståndet gäller.

Vad er väns make nu kan försöka göra är att söka nytt uppehållstillstånd. Jag vet inte hur omständigheterna ser ut, men han skulle kunna söka uppehållstillstånd pga. arbete eller utbildning på forskarnivå, eller så som varaktigt bosatt i Sverige. Han kan även få fortsatt uppehållstillstånd även om deras förhållande har upphört om han har särskild anknytning till Sverige eller om det finns andra starka skäl som talar för ett fortsatt uppehållstillstånd, se UtlL 5:16 3st. Det mest troliga utifrån din fråga tror jag ändå är att han försöker söka uppehållstillstånd pga. anknytning till det gemensamma barnet som de har enligt UtlL 5:3a 1st 3-5p. Förutsättningarna är att han är vårdnadshavare och sammanbor med barnet, eller ska utöva umgänge som inte är av begränsad omfattning, eller om han under lång tid har vistats i Sverige med uppehållstillstånd. För att ett sådant uppehållstillstånd ska beviljas krävs det ett medgivande från den förälder, till vilken anknytning inte åberopas (din vän i detta fall), såvida den föräldern har del i vårdnaden av barnet enligt UtlL 5:17 2st. Om din väns make söker uppehållstillstånd pga. anknytning till deras barn krävs det alltså ett medgivande från din vän, men det finns antagligen även andra vägar att gå för att han ska kunna få uppehållstillstånd.

Med vänliga hälsningar
Anna Berglund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll