Uppehållstillstånd pga anknytning samt om medborgarskap

Hej!

Jag träffade min partner för cirka ett år sedan. Jag är svenskmedborgare och har de senaste halvåret bott tillsammans med honom i Turkiet, han är turkiskmedborgare. Vi vill nu flytta till Sverige och han behöver ansöka om uppehållstillstånd.

Vi är förlovade och planerar att gifta oss, men jag vill gärna gifta mig i Sverige. Han planerar också att ansöka om visa så att vi ska kunna åka på semester till Sverige några veckor i sommar. Här kommer några frågor som gäller själva ansöknings processen samt vad som gäller när / om han får uppehållstillstånd.

- Är det enklare för honom att få uppehållstillstånd om vi är gifta?

- Vad är skillnaden på tillfälligt och permanent uppehållstillstånd?

- Är det enklare för honom att få uppehållstillstånd om han har besökt Sverige nån gång i livet innan?

- Gör det nån skillnad att jag bor här i Turkiet, eller bör jag flytta tillbaka till Sverige först (eftersom att han ansöker om att få "flytta till anhörig i Sverige"

-När / om han får uppehållstillstånd får han automatisk arbetstillstånd då också eller måste han ansöka om detta separat?

-Hur lång tid tar det innan han kan få ett svenskt medborgarskap? och stämmer det att han inte kan lämna Sverige i mer än tre månader (totalt) fram tills tillräcklig tid passerat och han förhoppningsvis blir svenskmedborgare?

Tack på för hand!

/M

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag ska göra mitt bästa för att besvara alla delfrågor så tydligt som möjligt.

Gällande frågan om det är enklare att få uppehållstillstånd om ni är gifta så är huvudregeln att uppehållstillstånd ska beviljas om ni är gifta, se 5 kap 3 § Utlänningslagen. I lagen står att uppehållstillstånd SKA ges om ni är gifta. Detta innebär att det bara är i undantagsfall som uppehållstillstånd inte ges, exempelvis om det rör sig om ett skenäktenskap. Om ni inte är gifta, utan planerar att inleda samboförhållande i Sverige, bedöms ni istället enligt 5 kap 3a § Utlänningslagen. Enligt denna paragraf ska inte uppehållstillstånd ges mer eller mindre per automatik utan en bedömning ska göras. I detta fall får ni båda gå på en intervju och utifrån denna intervju samt andra uppgifter kommer en handläggare att göra en seriositetsprövning. Anses ert förhållande vara seriöst kommer uppehållstillstånd beviljas. Uppehållstillstånd ges alltså mer eller mindre per automatik om ni är gifta, men så länge som ert förhållande är seriöst ska det inte göra någon större skillnad om ni är gifta eller inte. Det bör inte vara någon större svårighet för er att bevisa att ert förhållande är seriöst med tanke på att ni i dagsläget bor med varandra. Huruvida processen för att få uppehållstillstånd skulle gå snabbare om ni är gifta kan jag tyvärr inte svara på.

Huruvida din partner har besökt Sverige eller inte ska inte spela någon roll. Det viktiga är er relation. Det är på denna relation som uppehållstillståndet grundas. Efter att han har ansökt om uppehållstillstånd får han dock inte vistas i Sverige. Ansökan måste nämligen vara godkänd innan inresa. Vill ni besöka Sverige i sommar föreslår jag därför att ni ansöker om uppehållstillstånd efter denna resa.

Vad gäller att du bor i Turkiet stadgas det i lagen att uppehållstillstånd ske/får ges då anknytningspersonen är bosatt i Sverige. Det är alltså tänkt att den som anges som anknytningsperson, i ert fall är det du som är detta, ska vara bosatt i Sverige. Det finns dock en möjlighet för dig att bo kvar i Turkiet under ansökningsprocessen. I rättsfallet MIG 2007:36 fastslås att det är okej att anknytningspersonen bor utomlands om personen i fråga manifesterat en konkret avsikt att bosätta sig i Sverige inom en nära framtid. Vad som menas med detta är en bedömningsfråga och avgörs från fall till fall. Eftersom att jag inte är medveten om karaktären av din utlandsvistelse så kan jag inte med säkerhet säga om du kan bo kvar i Turkiet eller inte. Det bör dock vara möjligt för dig att bo kvar så länge som du kan visa att du planerar att flytta tillbaka till Sverige inom en nära framtid.

Det ska vara tillåtet för din parter att arbeta i samband med att han får uppehållstillstånd på grund av anknytning.

I ert fall är det ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som är relevant, se 5 kap 8 § Utlänningslagen. Enligt denna paragraf ska uppehållstillstånd som beviljats på grund av 5 kap 3 & 3a §§ Utlänningslagen vara tidsbegränsade. När din partner ansöker om förlängning av uppehållstillståndet kan han få ett permanent uppehållstillstånd, se 5 kap 16 § stycke 2 Utlänningslagen. Eftersom att din partner får uppehållstillstånd på grund av anknytning är en eventuell förlängning beroende av att ni fortfarande är ett par, detta framgår av 5 kap 16 § Utlänningslagen. Ett permanent uppehållstillstånd är alltså aktuellt, med vissa undantag, först då det tidsbegränsade uppehållstillståndet förlängs. Med ett permanent uppehållstillstånd är det möjligt att bo och arbeta i Sverige under en obegränsad tid, det är även relevant för medborgarskap. Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd upphör, som namnet antyder, att gälla efter en viss tid.

Till sist frågan angående medborgarskap. Kraven för att få medborgarskap framgår av 11 § Medborgarskapslagen. Enligt denna lag ska din parter:

1 – kunna styrka sin identitet

2 – fyllt 18 år

3 – ha permanent uppehållstillstånd i Sverige (Normalt sett beviljas vid första ansökningstillfället ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, det är vanligt att detta gäller i två år. Efter att din partner har haft ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i två år kan han ansöka om en förlängning av detta och han får då beviljas ett permanent uppehållstillstånd, se 5 kap 16 § Utlänningslagen. Han ska dock ansöka innan hans tidsbegränsade uppehållstillstånd har upphört att gälla.)

4 – har haft hemvist i Sverige i ett visst antal år (Din partner ska ha varit bosatt här under 5 sammanhängande år. Enligt 12 § Medborgarskapslagen kan medborgarskap beviljas redan efter en kortare tid om ni är sambor eller gifta. Din partner kan då ansöka om medborgarskap efter tre år, detta under förutsättning att ni har bott tillsammans i två år. Enligt propositionen ska det vara okej med semesterresor eller kortare släktbesök. För längre resor uppställs inte något specifikt tidskrav för när hemvisten anses vara bruten, för hemvist så är det avsikten och de faktiska förhållandena som är relevanta. När det gäller hur hemvisttiden räknas är det återigen okej med kortare släktbesök och semesterresor. Görs sådana resor läggs ingen tid på det uppställda tidskravet. Utöver dessa typer av resor ska den tid som spenderats i utlandet räknas av från hemvisttiden. Migrationsverket har angett på sin hemsida att om mer än sex veckor under ett år har spenderats utomlands ska all den tiden räknas av. Låt oss säga att din partner kan få uppehållstillstånd efter tre år i Sverige. De två första åren gör ni kortare semesterresor som inte varar längre än totalt sex veckor. Det tredje året spenderar din partner nio veckor utomlands. Detta innebär att han måste vänta i tre år och nio veckor innan han kan bli svensk medborgare. Vad jag kan se finns det alltså ingen gräns på tre månader. Det viktiga är att hemvisten inte bryts. Så länge som hemvisten bibehålls kan din parter tillbringa tid utomlands. Vad som däremot kan ske på grund av utlandsvistelser är att han måste vänta längre innan han kan bli svensk medborgare. För den typ av uppehållstillstånd som din parter ansöker om börjar hemvisttiden räknas från den dag som han flyttar till Sverige.

5 – hederligt levnadssätt


Utlänningslagen hittar du här

Medborgarskapslagen hittar du här


Jag hoppas att detta besvarar alla dina frågor. Om det är något som jag har missat eller om det är något som är otydligt hör gärna av dig med ytterligare frågor eller skriv en kommentar.

Jag önskar dig och din partner stort lycka till! Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”