Uppehållstillstånd på grund av samboförållande

2019-03-31 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej,Min partner är ej EU medborgare, och vi ämnar att bli sambos. Hur går processen till för min partner att få tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Uppehållsttillstånd på grund av anknytning

Uppehållstillstånd ska som regel ges till sambor och makar, 5 Kap 3 § 1 st Utlänningslagen och även till de som har avsikt att ingå i äktenskap eller samboförhållande, det förutsätter dock att förhållandet framstår som seriöst och att inga särskilda skäl talar emot 5 Kap 3a§ 1 st Utlänningslagen. Har ni ett seriöst förhållande och avser att ingå ett samboförhållande kan din partner alltså få uppehållstillstånd på denna grund.

För att din partner ska kunna få uppehållstillstånd krävs det att du kan försörja er båda samt att du har en bostad som är av tillräcklig storlek och standard för er båda 9 § Begrängsningslagen

Tidsbegränsat uppehållstillstånd

Ett uppehållstillstånd som beviljas på grunden att ett samboförhållande föreligger eller avses ingås ska vara tidsbegränsat vid första beslutstillfället så vida inte ni har sammanbott med under en längre tid eller det på annat sätt står klart att förhållandet är väl etablerat, 5 Kap 8 § Utlänningslagen. Som huvudregel kan man få permanent uppehållstillstånd efter att ha haft tidsbegränsat uppehållstillstånd i två år 5 Kap 16 § Utlänningslagen

Skenäktenskap/samboförhållande

Har ett samboförhållande ingåtts endast för att ge din partner uppehållstillstånd får uppehållstillståndet vägras 5 Kap 17 a § Utlänningslagen

Ansökan om uppehållstillstånd

Ansökan om uppehållst tillstånd kan göras på Migrationsverkets hemsida.

Hoppas du fick svar på dina frågor.

Med vänliga hälsningar,

Azra Delkic
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (896)
2019-08-22 Medborgarskap efter brott
2019-08-22 Återreseförbud till Sverige omfattar även Schengenområdet
2019-08-20 Varför har min fru fått avslag om uppehållstillstånd på grund av ej regelmässig lön?
2019-08-19 Går det ansöka om uppehållstillstånd för avsikt att ingå äktenskap under löpande betänketid?

Alla besvarade frågor (72169)