Uppehållstillstånd på grund av giftemål

2017-11-27 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej Har en vän som fått avslag på sitt uppehållstillstånd, saken är att han och hans tjej nu funderar på att gifta sig. Är giftermål ett skäl för att han ska då stanna?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Utifrån det du beskriver i din fråga antar jag från att din väns tjej är svensk medborgare och du undrar om det skulle göra någon skillnad för din väns uppehållstillstånd om de gifter sig. För att besvara din fråga behöver vi titta i Utlänningslagen, som reglerar bland annat utlänningars förutsättningar att få uppehållstillstånd i Sverige.

Om personen som söker om uppehållstillstånd inte är flykting, finns det två sätt för honom/henne att få uppehållstillstånd. Antingen om han/hon är blivande anhörig eller familjemedlem till en person som redan bor i Sverige.

Uppehållstillstånd till blivande anhöriga

Uppehållstillstånd får ges till en utlänning som planerar att ingå äktenskap eller inleda samboförhållande med en person som är bosatt i Sverige (utlänningslagen 5:3 a punkt 1). Vid bedömningen för uppehållstillståndet beaktas följande.

1. Förhållandet ska framstå som seriöst. Med seriöst menas att förhållandet ska ha varat en viss tid och paret ha träffats i alla fall i en viss utsträckning. Paret ska ha god kännedom om varandra och ska kunna kommunicera på ett gemensamt språk. Om paret väntar barn tillsammans talar det ytterligare för att förhållandet är av seriöst slag.

2. Om den som ansöker om uppehållstillstånd har gjort sig skyldig till brottslighet eller brottslighet i förening med annan misskötsamhet. Det beaktas också om utlänningen eller utlänningens barn kan antas bli utsatt för våld av anknytningspersonen (personen som redan bor i Sverige) (utlänningslagen 5:17 stycke 1).

3. Försörjningskrav. Det krävs att anknytningspersonen kan försörja sig och har en bostad som är av tillräcklig storlek och standard för både sig själv och för utlänningen (utlänningslagen 5:3 b).

Uppehållstillstånd för familjemedlem

Uppehållstillstånd ska ges till en utlänning som är make/maka till någon som redan är bosatt i Sverige (utlänningslagen 5:3 punkt 1). Notera att det i denna paragraf står ska. Detta innebär att de förutsättningar som måste vara uppfyllda för att en blivande anhörig ska få uppehållstillstånd, inte gäller för någon som är att anse som familjemedlem. Det framgår också i rättspraxis (MIG 2007:45) att det inte görs en seriositetsprövning av förhållandet, om paret är gifta.

För att motverka skenäktenskap, finns emellertid bestämmelser kring när uppehållstillstånd inte beviljas trots att personerna är gifta (utlänningslagen 5:17 a).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1252)
2021-11-27 Valid residence permit as a requirement for a new permit
2021-11-17 Permanent uppehållstillstånd
2021-11-14 Vad händer om man reser utan uppehållstillståndskort?
2021-11-13 What can affect an application for permanent uppehållstillstånd/permanent residence?

Alla besvarade frågor (97554)