Uppehållstillstånd på grund av asyl eller anknytning

2019-02-26 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej, har en fråga kring uppehållstillstånd. Min man har bott i Sverige i snart 13 år utan uppehållstillstånd. Han har ansökt vid två tillfällen, men fått avslag på grund av att Migrationsverket bedömt att asylskälen inte varit tillräckligt starka för att han ska få va kvar i Sverige. Vi har varit tillsammans i snart tre år. Vi är gifta, lever tillsammans och vi båda jobbar (min man har jobbat sedan augusti). Min man ansökte om asyl för cirka 1 år och 8 månader sedan och uppgav även mig som anknytning. Igår fick jag besked om att Migrationsverket gjort ett avslag på hans ansökan om uppehållstillstånd. Min fråga är, gör Migrationsverket inga individuella bedömningar? Tar de inte hänsyn till anknytningen och de ömmande omständigheter som finns i ärendet (ex. att min man varit i Sverige 13 år)? Om Migrationsverket ansett att min man skulle sökt genom anknytning och ej asyl, borde de inte informerat om detta vid ansökningstillfället eller väntar dem 1 år och 8 mån med detta? Vad kan jag och min man göra för att på smidigaste sätt, få vara kvar med varandra och för att han ska beviljas uppehållstillstånd? Vi lever ett gemensamt liv, försöker bli med barn och vill inte skiljas från varandra.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om uppehållstillstånd regleras framförallt i 5 kap utlänningslagen (UtlL). Det finns dock en mängd rättsfall, andra lagar och skrivelser som också påverkar hur bedömningar görs. Det händer också mycket på området och regler ändras konstant.

Precis som du skriver har Migrationsverket testat din mans berättelse och bedömt att skyddsskälen inte är tillräckliga för att han ska beviljas asyl. Att få uppehållstillstånd på grund av asyl och på grund av anknytning är två skilda saker. Eftersom din fråga mestadels handlar om uppehållstillstånd på grund av anknytning så fokuserar jag mest på detta i svaret.

Görs inte individuella bedömningar?

Naturligtvis ska Migrationsverket göra en individuell bedömning i det enskilda fallet. Bedömningen är dock komplicerad och bygger på en stor mängd faktorer som personens historia, hur det ser ut i landet hen kommer ifrån med mera. Det är dessutom en strikt bedömning. Om ni anser att Migrationsverket gjort en felaktig bedömning gällande asyl, och att din man faktiskt bör kvalificeras som flykting eller alternativt skyddsbehövande, så kan ni överklaga beslutet till migrationsdomstol (14 kap 3 § UtlL).

Gällande att din man redan varit i Sverige i 13 år så kommer det inte att hjälpa honom. I asylfrågor så är detta inte något som talar för att hans hemland inte är en säker plats, och i anknytningsfrågor tas mer hänsyn till ert förhållande än tid han spenderat i Sverige.

Uppehållstillstånd på grund av anknytning

En person som är make eller sambo till någon som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige ska ges uppehållstillstånd, såvida inte någon av förutsättningarna i 17-17b §§ UtlL är uppfyllda (5 kap 3 § UtlL). Dessa är saker som att ert förhållande inte bedöms vara trovärdigt, brottslighet, att han är gift med någon annan osv. Även här är individuell bedömning grund för beslut.

För att få uppehållstillstånd på grund av anknytning gäller andra regler än för asyl. Du kan egentligen inte ansöka om uppehållstillstånd när du redan är i Sverige, till skillnad från asyl (5 kap 18 § UtlL). Din man kan alltså behöva lämna landet för att göra en ansökan om uppehållstillstånd. Ett undantag till detta kan vara om du har eller väntar barn med någon. Om någon tidigare fått avslag kan dock speciella regler gälla. Du kan läsa mer om detta på Migrationsverkets hemsida.

Migrationsverket har ingen skyldighet att upplysa er om vad ni bör göra för att förbättra chanserna till ett uppehållstillstånd. Detta är förmodligen varför de inte informerat om detta vid ansökningstillfället, även om man kunde önska att de gjort det.

Vad kan vi göra?

Det verkar som att din make endast ansökt om asyl, och inte ännu om anhöriginvandring. Då ert förhållande verkar trovärdigt så tror jag att detta är ert bästa alternativ. Ni måste då lämna in en ny ansökan från utlandet. Det är också möjligt att få uppehållstillstånd på grund av arbete (6 kap UltL).

Regelverket kring detta är som sagt mycket komplicerat och det är svårt att göra en bedömning utan att veta er exakta situation. Det finns mycket lättillgänglig och användbar information på Migrationsverkets hemsida som ni kan läsa och försöka applicera på er situation för att på så sätt avgöra vad som verkar bäst för er. Några av sidorna jag finner användbara är denna om att flytta till någon i Sverige och denna, för mer information om asyl och varför din man kanske fick avslag. Om ni fortfarande är osäkra kan det vara bra att kontakta någon som sysslar specifikt med rådgivning i uppehållstillståndsfall.

Hoppas att situationen blev lite klarare!

Vänligen,

Erika Redelius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1050)
2020-08-07 Vem har rätt till uppehållstillstånd på grund av anknytning?
2020-07-31 Hur långtgående utredningsskyldighet har migrationsdomstolen?
2020-07-29 Påverkar ordningsbot möjligheter till jobb och svenskt medborgarskap?
2020-07-26 Vad gäller för min blivande make som är EU-medborgare?

Alla besvarade frågor (82723)