Uppehållstillstånd på grund av anknytning

Hej , Jag har nyligen sökt ett besöksvisa för min hustru . Vi träffades i Indien ,Taj Mahal ,januari 2013. Vi har sedan dess träffats 8 ggr Indien , flygbiljetterna är verifierade .besöken varade 10-20 dagar förutom sista besöket som varade 3 månader .Hon kom sedan hit 1½ månad maj-juni 2015. hon åkte hem på stipulerad tid . Sökte sedan visum okt,nov ,dec ,hon blev nekad med motiveringen att dom trodde att hon skulle på något sätt avvika . Gjorde en överklagan ,men Schengen domstolen gick på ambassadens linje . Vi gifte oss på svenska ambassaden i Dar es Salam den 11 dec. har ansökt om uppehållstillstånd 23 feb i år . Har uppgett att vi kommer att tillbringa minst 2 veckor i Dalarna där jag har ett fint hus ,20m från en stor sjö . Har inhandlat fiskeutrustning till henne, ska lära henne att fiska . Köpte en cykel sist och lyckades ganska så bra med att lära henne cykla . ( sämre med simning ) skickade mitt bokslut för 2015 vilket uppgick till mer än 900 000 sek . En av avslagsorsakerna :din host can´t privide economi for yuor stay . An other ,your returnticket is unclear . Pratade med en kvinna på ambassaden då jag var orolig för att dokumenten inte skulle nå fram i tid . Efter avslaget ringde jag igen ,då jag blev mäkta överaskad över uttalandet ang,min economi . Frågade om dom läst mitt mail .Har du skickat mail ? Ja,det fanns ett mail ,med biljett, försäkringsunderlag, och min år bankårsrapport.Så några orsaker verkade vara tagna ur luften. M.V .H A. Hammarström

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Frågan rör din frus möjligheter att stanna i Sverige. För att besvara frågan kommer jag först fastställa gällande rätt och sedan applicera gällande rätt på din situation och slutligen avge en rekommendation.

Gällande rätt

Din fråga handlar om möjligheten att få ett uppehållstillstånd för din fru vilket ni ansökt om den 23 februari 2016. Därefter har ett avslagsbeslut kommit.

Den lag som reglerar frågan om uppehållstillstånd är Utlänningslagen och framför allt dess 5:e kapitel. Den grund för uppehållstillstånd som är aktuell för din hustru är Utlänningslagen 5 kap 3 § om uppehållstillstånd på grund av anknytning. Det vill säga uppehållstillstånd på grund av en nära kontakt med dig. Huvudregeln är att uppehållstillstånd ska ges till en utlänning som är make eller sambo till någon som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige.

Av Utlänningslagen 5 kap 3 b § framgår att uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person enligt 3 eller 3a § får beviljas endast om den person som utlänningen åberopar anknytning till kan försörja sig och har en bostad av tillräcklig storlek och standard för sig och utlänningen.

Av Utlänningslagen 5:7 framgår att ett uppehållstillstånd skall tidsbegränsas om det med hänsyn till utlänningens förväntade levnadssätt råder tveksamhet om uppehållstillstånd bör beviljas. Ett uppehållstillstånd som beviljas en utlänning enligt 3 § första stycket 1 eller 3 a § första stycket 1 ska vara tidsbegränsat vid första beslutstillfället, såvida inte utlänningen sammanbott utomlands med sin make eller sambo under en längre tid, eller det på annat sätt står klart att förhållandet är väl etablerat

Av Utlänningslagen 5:17 a framgår att:

17 a § Uppehållstillstånd får vägras i sådana fall som avses i 3 §,om

1. oriktiga uppgifter medvetet lämnats eller omständigheter medvetet förtigits som är av betydelse för att få uppehållstillståndet,

2. en utlänning adopterats eller ett äktenskap ingåtts eller ett samboförhållande inletts uteslutande i syfte att ge utlänningen rätt till uppehållstillstånd, eller

3. om utlänningen utgör ett hot mot allmän ordning och säkerhet.

Applicering av gällande rätt

Reglerna kring uppehållstillstånd kan vara snåriga men min erfarenhet säger mig att det framför allt handlar om att bevisa för migrationsverket att ni har en tillräcklig nära relation och att den ena parten kan försörja den andra ekonomiskt.

För att bevisa att ni har en tillräckligt stark anknytning är det framför allt två saker (utöver att ni ska ha en tillräckligt stor kunskap om varandra för att klara av migrationsverkets intervju) som avgör. Gemensamma barn är en väldigt stark faktor på att förhållandet är av seriös karaktär men eftersom det inte framgår av din fråga huruvida ni har det så utgår jag från att ni inte har det. Den andra starka faktorn som tyder på ett seriöst förhållande är den tid ni bott tillsammans under samma tak. När det gäller beviljandet av permanent uppehållstillstånd så är 2 år boende under samma tak ett starkt riktmärke.

Det är mer komplicerat om man har en stor mängd kortare besök och det tar längre tid för de fallen. Att få ett tillfälligt uppehållstillstånd är naturligtvis betydligt lättare.

Eftersom ni har varit gifta under så kort tid så är giftermålet i sig inget som medför att uppehållstillstånd kommer att blibeviljat. Inte heller kommer hänsyn tas till det fakta du angav i mailet.

” Har uppgett att vi kommer att tillbringa minst 2 veckor i Dalarna där jag har ett fint hus ,20m från en stor sjö . Har inhandlat fiskeutrustning till henne, ska lära henne att fiska . Köpte en cykel sist och lyckades ganska så bra med att lära henne cykla . ( sämre med simning) ”

Det är den tid ni faktiskt varit med varandra som är avgörande.

Vidare är min uppfattning baserat av det du skriver grundat på rent slarv från ambassadens sida. Har du den ekonomi du skriver att du har och om biljetten var korrekt bokad så finns där inget att anmärka på.

Rekommendation

Många människor ställer den här typen av frågor och i nästan alla fall blir svaret det samma. Ni behöver ge det mer tid. Det tar tid att bevisa en etablerad anknytning. Fortsätt dokumentera den tid ni är tillsammans och din fru kommer med tiden att få ett uppehållstillstånd. Vad gäller tillfälligt visa så verkar det vara ambassaden som strulat eftersom de inte läst ditt mail. Fortsätt ansöka om 3 månaders-visa och se till att skicka in uppgifter till ambassaden i god tid samt dubbelkolla att informationen gått fram.

För uppföljande frågor kan du kontakta mig på Emil.Blomqvist@moretime.se

Lycka till!

Hälsningar

Emil BlomqvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”