Uppehållstillstånd och kravet på bostad

Min bror och hans fru skickade in ansökan om uppehållstillstånd i nov 2016. I maj 2017 fick han ett avslag då han klarade kravet om egen bostad. Dem gjorde en överklagan som nekades fort. Efter detta så fanns möjlighet att överklaga till förvaltningsrätten. Under den tiden som dem hade möjlighet att överklaga till förvaltningsrätten så skaffade min bror ett andra hands kontrakt. Då det fanns ett ärende redan hos Migrationsverket så va det enklare att överklaga så det skulle gå fortare då det enda som saknades enligt migrationsverket var eget boende.

Överklagan gjordes och dokumentet "Bekräftelse om beviljad upplåtelse i andra hand" skickades in till förvaltningsrätten. En bekräftelse om att rättigheten för min bror att hyra hans föräldrars LGH I andra hand var beviljad av föreningen. I detta fall Riksbyggen. Efter en vecka skickade förvaltningsrätten ett svar tillbaka där dem ville se intyg på hur stor LGH var i KVM. Detta dokument skickades till förvaltningsrätten. Två veckor efter detta kom ett svar från förvaltningsrätten. Dem gick på migrationsverkets linje om att min bror inte har en lgh. "DÄREFTER HAR GETTS IN HANDLINGAR SOM SKA VISA ATT BOSTADEN HYRS I ANDRA HAND. TROTS ATT MÖJLIGHET GETTS DÄRTILL HAR EMELLERTID NÅGOT HYRESKONTRAKT INTE GETTS IN."
Detta hyreskontrakt krävde dem aldrig av mig men ändå har dem mage att skriva det och avslå.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder till Lawline med din fråga.

Inledningsvis kommer jag att redogöra för bestämmelserna som är tillämpliga i ert ärende
för att därefter besvara de frågor som ni har ställt i eran fråga.

Krav som ställs på bostaden m.m.
Enligt 5 kap. 3 § utlänningslagen (2005:716) och 9 § första stycket lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (den tillfälliga lagen) ska den person som en utlänning åberopar anknytning till, senast då utlänningen anländer till Sverige, förfoga över en bostad som han eller hon äger, hyr i första eller andra hand eller innehar med bostadsrätt. Bostaden måste vara av tillräcklig storlek och standard för sig och för utlänningen.

Anknytningspersonen ska skriftligt styrka sin bostadssituation, t.ex. genom ett hyresavtal eller intyg från en fastighetsägare, hyresvärd eller bostadsförmedling om ett kommande avtal (1). Om bostaden hyrs i andra hand, ska uthyrningen dessutom vara godkänd av hyresvärd, bostadsrättsförening eller hyresnämnd (2).

Vidare ska bostaden ska ha en skälig standard och vara av lämplig storlek för det antal personer som ska bo i den (3). En bostad för två vuxna utan barn ska ha minst ett rum och kök eller kokvrå. Om barn ska bo i bostaden ska den ha flera rum. Två minderåriga barn kan dela sovrum.

Handläggningen i ditt fall
Såsom jag förstår det har din bror till förvaltningsrätten insänt ett intyg om att andrahandsuthyrningen är godkänd av bostadsrättsföreningen. Din bror har även insänt intyg om bostadens storlek och ev. även standard. Så som jag ser det har din bror dock inte styrkt att han faktiskt hyr bostaden av dina föräldrar. Jag ser med andra ord inga brister i förvaltningsrättens avgörande i det avseendet.

Jag tycker dock det är märkligt att förvaltningsrätten inte kontaktat dig och informerat dig om att de faktiskt vill ha in hyresavtalet som sådant för att kunna handlägga ditt överklagande. Detta följer b.la av 8 § förvaltningsprocesslagen, som ger uttryck för en offentligrättslig princip som brukar benämnas officialprincipen. Förvaltningsrätten har enligt denna princip ett utredningsansvar vid handläggningen av överklaganden vars styrka varierar beroende på målets typ.

Av din fråga framgår dock att förvaltningsrätten i sin dom uttalat: "trots att möjligheten getts därtill har emellertid något hyreskontrakt inte getts in". Detta ger intrycket av att förvaltningsrätten gett er möjlighet att inkomma med ett hyresavtal, men att detta inte gjorts.

Om det är så att förvaltningsrätten gjorts ett fel i handläggningen kan ni överklaga deras dom till kammarrätten som är sista instans.

När förvaltningsrätten handlägger migrationsmål görs det av migrationsdomstolen. Vid överklagande till kammarrätten går domstolen under benämningen migrationsöverdomstolen.

Om du skulle behöva hjälp med kontakten med migrationsöverdomstolen eller med att föra talan i domstol rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Återkoppling
Har du tid över får du gärna lämna ett omdöme.

Med vänlig hälsning,


David MueraRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000