Uppehållstillstånd innan inresa

Hej jag undrar mig mycket, varför min sambo har fått avslag från hans ansökan om uppehållstillstånd, Han är assylsökande ,men vi har barn som är 10 månader. Migrationsverket sade att han måste återvända till sitt hemland föratt ansöka där om uppehållstillstånd ,han har stabilt jobb för nästan 2 år. Vi är både har tillräckligt inkomst, vi försoja oss och jag samt mitt barn har svensk medborgarskap men deras anledning föratt nekad ansökan av min sambo är inte skäligt föratt avslå hans ansökan. Jag är förvirrad hoppas att få råd från dig tack på förhand.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Även jag tycker att migrationsverkets beslut låter märkligt. För ansökan om uppehållstillstånd gäller som huvudregel att denna ska göras i före inresa till Sverige, enligt 5 kap. 18 § utlänningslagen (UtlL). Detta gäller däremot inte i de fall då den sökande har rätt till uppehållstillstånd som flykting eller annan skyddsbehövande och inte heller i de fall då den sökande har rätt till uppehållstillstånd på anknytning till en person som är bosatt i Sverige och det inte skäligen kan krävas att personen reser till ett annat land för att ansöka om uppehållstillstånd från det landet. Ovan enligt 5 kap. 18 § 2 st. 1 och 5 p. UtlL. Eftersom att din sambo ansöker om asyl och dessutom har anknytning till personer som är bosatta i Sverige bör huvudregeln inte vara tillämplig i hans fall.

För att få vidare vägledning och en mer utförlig förklaring på ditt problem bör du kontakta oss på info@lawline.se.

Ludvig MontanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”