Uppehållstillstånd i Sverige p.g.a. anknytning

Hej jag har en kompis han bor i sverige och har uppehållstillstånd hans tjej är ifrån serbien. Om hon är gravid med hans barn får hon och barnet då komma till sverige och bo här och få uppehållstillstånd? Hon är under 18 men det är okej för hennes föräldrar och hon vill att hon och hennes barn ska växa upp här i sverige med barnens pappa. Är det möjligt vad är det som gäller kring det?

Lawline svarar

Jag kommer i svaret att utgå ifrån att hon befinner sig i Serbien och planerar att ta sig till Sverige.

I utlänningslagen finns bestämmelser som svarar på denna fråga.

Mamman kan få uppehållstillstånd enligt 1 punkten i 3§.
Enligt 3 § ska uppehållstillstånd, om inte annat följer av 17–17 b §§, ges till en utlänning som är make eller sambo till någon som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige.
Mamman kan även få uppehållstillstånd enligt 3a§.
"Uppehållstillstånd får, om inte annat anges i 17 § andra stycket, ges till en utlänning som har för avsikt att ingå äktenskap eller inleda ett samboförhållande med en person som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, om förhållandet framstår som seriöst och inte särskilda skäl talar mot att tillstånd ges"

Barnet kan få uppehållstillstånd enligt 2 punkten i 3§.
"Ett utländskt barn som är ogift och
a) har en förälder som är bosatt i eller har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, eller
b) har en förälder som är gift eller sambo med någon som är bosatt i eller har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige"


Både mamman och barnet kan erhålla uppehållstillstånd p.g.a. anknytning. Jag skulle råda dig att tipsa dina vänner om att de ska vända sig till Migrationsverket om de vill ansöka om uppehållstillstånd.

Med vänliga hälsningarAlban DautajRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000