Uppehållstillstånd genom giftermål

Jag har hört att det ska finnas en lag som säger att om man är gifta och har bott tillsammans i över ett år så ska man få automatiskt godkänd ansökan om uppehållstillstånd

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer nedan klargöra för den reglering som är aktuell beträffande möjligheten till uppehållstillstånd genom giftermål. Den aktuella regleringen återfinns i Utlänningslag (2005:716).

Enligt 5 kap. 3 § 1 p. ska uppehållstillstånd ges till den som är gift med någon som är bosatt eller har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige. Det förutsätts att det inte föreligger några hinder mot att uppehållstillstånd beviljas, vilka följer av 5 kap. 17-17 b § §.

5 kap. 8 § stadgar att ett uppehållstillstånd som beviljas enligt ovan nämnda, 5 kap. 3 §, ska vara tidsbegränsat vid första beslutstillfället. Däremot kan undantag från denna regel kan dock ske om den sökande sammanbott utomlands med sin make under en längre tid eller om det på annat sätt står klart att förhållandet är väl etablerat.

Om ett civilrättsligt giltigt äktenskap föreligger ska alltså den sökande beviljas uppehållstillstånd i Sverige enligt presumtionsregeln. Dock krävs det som du antyder i din fråga att en ansökan rent faktiskt görs, det är inte fråga om att man automatiskt får uppehållstillstånd. Ansökan kan göras via Migrationsverkets hemsida.

Hoppas du är nöjd med svaret och lycka till med förfarandet!

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000