Uppehållstillstånd genom giftermål

2016-12-04 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej, jag är medborgare i Bangladesh, men har uppehållstillstånd i Portugal för två år. Jag och min flickvän planerar att gifta oss i Sverige och har redan ansökt för hindersprovning. Kan jag ansöka för uppehållstillstånd när jag är i Sverige? Jag vill också informera om att min flickvän (eller min blivande fru) har permanent uppehållstillstånd i Sverige.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ansöka om uppehållstillstånd efter giftermål:
Om det inte föreligger några hinder, och du gifter dig med din flickvän, ska uppehållstillstånd som huvudregel beviljas i enlighet med 5 kap 3 § 1p utlänningslagen (2005:716). Detta förutsätter visserligen att det inte kan bli aktuellt med någon vägransgrund enligt 5 kap 17-17b §§, men att du skulle ha gjort dig skyldig till någon brottslighet eller liknande framgår inte av din fråga. Om du ingår ett äktenskap med din flickvän borde uppehållstillståndet därmed inte vara något problem.

Notera dock det försörjningskrav som återfinns i 5 kap 3b § som innebär att anknytningspersonen ska kunna försörja sig (ha en lön som uppgår till förbehållsbelopp/egen förmögenhet) och ha en bostad av tillräcklig storlek och standard både för sig själv och för dig. Mer exakt hur man ska kunna försörja sig framgår av 4 kap 4c § Utlänningsförordningen (2006:97).

Ansöka innan giftermål:
Om du skulle vilja ansöka om uppehållstillstånd innan du gift dig med din flickvän regleras denna situation i 5 kap 3a §. Så länge någon vägransgrund inte är tillämplig får uppehållstillstånd ges till en utlänning "som har för avsikt att ingå äktenskap eller inleda ett samboförhållande med en person som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, om förhållandet framstår som seriöst och inte särskilda skäl talar mot att tillstånd ges".

För denna situation används ofta termen snabb anknytning och bevisbördan för att ett seriöst förhållande ska inledas åvilar då sökande. Man gör en seriositetsbedömqning där man prövar huruvida förhållandet verkar seriöst eller ej. Av praxis (MIG 2007:45) framgår att det krävs att förhållandet ska ha varat en viss tid, att parterna ska ha träffats i viss utsträckning. Parterna ska ha kännedom om varandra och bör ha ett gemensamt språk. Stor vikt läggs även vid om paret har barn eller väntar barn tillsammans. Man får helt enkelt göra en helhetsbedömning av omständigheterna i det specifika fallet.

Av 5 kap 8 § följer att uppehållstillståndet som huvudregel ska vara tidsbegränsat vid första tillfället. Undantag från denna regel kan dock ske om du sammanbott utomlands med din flickvän under en längre tid, eller om det på annat sätt står klart att förhållandet är väl etablerat.

Sammanfattningsvis:
Att du redan har uppehållstillstånd i Portugal föranleder inga problem för ansökan om uppehållstillstånd i Sverige. En ansökan görs enklast genom de blanketter som finns tillgängliga på migrationsverkets hemsida. Annars kan du alltid ringa/vända till migrationsverket som kan visa dig hur du ska gå tillväga.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Nina Erlandsson
Fick du svar på din fråga?