Uppehållstillstånd för make/sambo - måste ansökan göras från hemlandet?

2017-02-12 i Migrationsrätt
FRÅGA
Min sambo (sedan 9 månader) och jag tänkte gifta oss i april. Han är icke-eu medborgare och är här på studentvisum som han får arbeta på. Min fråga är: Måste han åka tillbaka till sitt hemland för att ansöka om uppehållstillstånd/sambovisum/arbetstillstånd och stanna där under handläggningstiden, även efter att vi gift oss? Och vilket av de tre bör/måste han ansöka om då? Mvh/C
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

5 kap. 3 § utlänningslagen reglerar uppehållstillstånd på grund av anknytning. Enligt första punkten i bestämmelsen har make eller sambo till en person som är bosatt i Sverige rätt till uppehållstillstånd här. Som huvudregel ska ingen prövning av om ert förhållande är seriöst göras, utan din sambo ska beviljas uppehållstillstånd utan särskild prövning. Huvudregeln är att ansökan om uppehållstillstånd ska göras innan inresan till Sverige, enligt 5 kap. 18 § fösta stycket utlänningslagen. Undantag kan göras om personen som söker uppehållstillstånd redan har uppehållstillstånd för till exempel studier. Den som befinner sig i Sverige med visum för till exempel studier kan normalt inte stanna kvar i Sverige och ansöka om uppehållstillstånd för att bosätta sig här, utan måste åka till sitt hemland och söka därifrån.

Din sambo/blivande make måste alltså med stor sannolikhet åka till sitt hemland och söka uppehållstillstånd därifrån. När han blivit beviljad uppehållstillstånd kan han flytta tillbaka hit till dig. Om ni vill bo tillsammans permanent i Sverige är mitt råd att han ansöker om uppehållstillstånd.

På Migrationsverkets webbsida kan ni läsa mer om uppehållstillstånd för sambo/make, här: migrationsverket.se


Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Caroline Orava
Fick du svar på din fråga?