Uppehållstillstånd för föräldrar

2015-08-08 i Migrationsrätt
FRÅGA
Kan föräldrar, som är gamla, pensionerade och har allvarligt hälsotillstånd, få uppehållstillstånd i Sverige om deras samtliga tre barn har svenskt medborgarskap, har bott i Sverige mer än trettio år?
SVAR

Hej,

Tack för att Du vänder Dig till Lawline med Din fråga.

Reglerna kring uppehållstillstånd finner Du i utlänningslagen (2005:716) (UtlL). När någon ansöker om uppehållstillstånd på grund av att en familjemedlem bor i Sverige kallas det att man ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning. Reglerna om detta finns i 5 kap 3-3 e §§ UtlL.

När det gäller Din fråga om föräldrars rätt att få uppehållstillstånd på grund av anknytning till barnen krävs bl.a. att ett särskilt beroendeförhållande föreligger. Man måste kunna visa att man har bott tillsammans omedelbart före det att barnen flyttade till Sverige och man ska lämna in ansökan så fort som möjligt efter det att barnen flyttade hit till Sverige och fick permanent uppehållstillstånd. Enligt huvudregeln går det därför inte att få uppehållstillstånd om man levt länge skilda från varandra och ansöker om uppehållstillstånd långt efter det att barnen flyttade till Sverige eller om beroendeförhållandet uppstått först efter det att barnen flyttat hit.

Därför, eftersom barnen i Din fråga bott i Sverige i mer än 30 år är det högst osannolikt att föräldrarna skulle beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytningen till barnen. Föräldrarna kan istället ansöka om uppehållstillstånd i egenskap av exempelvis flyktingar eller på grund av synnerligen ömmande omständigheter (sistnämnda tillämpas restriktivt) under förutsättning att de uppfyller villkoren för detta.

Du kan läsa mer om uppehållstillstånd på grund av anknytning här.

Jag hoppas att Du fått svar på Din fråga.

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll