Uppehållstillstånd för blivande make

Hejsan! det är så att jag träffade en kille när jag var utomlands för ett år sedan och vi planerar att gifta oss. Jag har ett arbete och pluggar samtidigt som jag söker en bostad för fullt och precis som de flesta vill vi bo ihop när vi har gift oss. Vi planerar att gifta oss till sommaren och vänta ett tag innan han ansöker om tillstånd.

Min blivande man befinner sig just nu utanför Etiopien, hur ska vi gå till väga för att han ska kunna få ett uppehållstillstånd och hur stor är chansen att han beviljas eller nekas? Vi är väldigt seriösa och jag är svensk medborgare eftersom jag kom till Sverige som ett spädbarn.

Tack

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Uppehållstillstånd ska som utgångspunkt sökas innan din pojkvän reser in i Sverige, se 5:18 utlänningslagen, men det finns en del undantag som följer av paragrafen. Ansökan ska skickas till Migrationsverket, och det är även de som fattar beslut om uppehållstillstånd.

Uppehållstillstånd ska ges, enligt 5:3 utlänningslagen, till en utlänning som är make eller sambo till någon som är bosatt i Sverige. Uppehållstillstånd får i detta fall bara vägras om det följer av 5:17a utlänningslagen, dvs. om det lämnats medvetet oriktiga uppgifter eller om omständigheter medvetet har förtigits som är av betydelse för att få uppehållstillstånd, om äktenskapet har ingåtts uteslutande i syftet att utlänningen ska ges uppehållstillstånd, om utlänningen utgör ett hot mot allmän ordning och säkerhet, eller om ni inte har för avsikt att leva med varandra. När Migrationsverket gör denna bedömning så kommer de ta hänsyn till övriga levnadsomständigheter och familjeförhållanden. Om inget utav dessa omständigheter är för handen så ska din pojkvän/man ges uppehållstillstånd. Det som ni kommer att behöva visa på är att ni har ett seriöst förhållande. Detta gäller alltså om ni skickar in ansökan efter det att ni har gift er eller blivit sambo.

Uppehållstillstånd ska även ges till en utlänning som har för avsikt att ingå äktenskap eller bli sambo med en person som är bosatt i Sverige, enligt 5:3a utlänningslagen, men bara om förhållandet framstår som seriöst och inte särskilda skäl talar emot det.

Första gången som uppehållstillståndet ges så kommer det vara tidsbegränsat enligt 5:8 utlänningslagen. Efter två år får ett permanent uppehållstillstånd ges om ert förhållande fortfarande består, se 5:16 utlänningslagen. Även om ert förhållande inte skulle bestå kan permanent uppehållstillstånd beviljas om utlänningen då har en särskild anknytning till Sverige, om anledningen till att förhållandet upphört beror på våld i förhållandet eller om andra starka skäl talar för ett fortsatt uppehållstillstånd.

Med vänliga hälsningar
Anna BerglundRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000