Uppehållstillstånd för barn som föds i Sverige

2019-02-12 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej , jag sökte om medborgeskap 2017 mars så jag fick barn i 15 januari 2019 , migrationsverket skickat brev att måste barnen har tillstånd ? Är finns förtur att få jag medborgeskap ? Eller måste vänta på beslutet och söka till mitt barn uppehållstillstånd också ?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Barn som föds i Sverige får samma medborgarskap som föräldrarna har. Om barnets föräldrar är medborgare i ett land utanför EU måste föräldrarna ansöka om uppehållstillstånd för barnet. Barnet får oftast samma tillstånd som föräldrarna har. När Migrationsverket får information om att ett barn som saknar svenskt medborgarskap har fötts i Sverige skickar Migrationsverket ett brev till föräldrarna. Det är föräldrarna som ska ansöka om uppehållstillstånd för sitt barn.

Du har inte fått beslut gällande din ansökan om svenskt medborgarskap. Det betyder att du fortfarande måste ha uppehållstillstånd för att kunna bo i Sverige. Migrationsverkets handläggningstider varierar, men just nu har de hög arbetsbörda varför handläggningstiderna generellt är långa. Enligt uppgifter på Migrationsverkets hemsida kan det vid ansökan om medborgarskap i vissa fall ta upp till cirka 27 månader innan man får beslut, medan det i vissa fall bara tar en månad. Hur lång tid det tar i ditt fall beror på hur ditt fall ser ut. Ju mer komplicerade omständigheter, desto längre handläggningstid.

Det faktum att ditt barn är fött i Sverige är inte omständighet att du ska få förtur att få svenskt medborgarskap. För att bli svensk medborgare ska du:

kunna styrka din identitet ha fyllt 18 år ha permanent uppehållstillstånd (PUT), uppehållsrätt eller uppehållskort ha uppfyllt kraven för hemvist (bott i Sverige en viss tid) ha levt ett skötsamt liv i Sverige.

Du har möjlighet att skriftligen begära att Migrationsverket ska avgöra ditt ärende om medborgarskap. För att kunna skicka in en sådan begäran ska sex månader ha gått från det att ditt ärende påbörjades. Migrationsverket ska då, inom 4 veckor, antingen avgöra ditt ärende som begäran avser eller avslå begäran i ett överklagbart beslut. Du kan använda den här blanketten - här, för att begära att ditt ärende ska avgöras.

Sammanfattningsvis kan sägas att du måste ansöka om uppehållstillstånd för ditt barn. Du kan också skriftligen begära att Migrationsverket ska avgöra ditt ärende om medborgarskap.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Galina Krasteva
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (892)
2019-08-16 Vilken inkomst och vilket boende krävs vid uppehållstillstånd på grund av anknytning?
2019-08-15 Hur lång tid tar det att för att få besked efter att ansökan om uppehållstillstånd är gjord?
2019-08-13 När kan man ansöka om uppehållstillstånd på nytt?
2019-08-11 Kan man få uppehållstillstånd om man äger fastighet?

Alla besvarade frågor (72058)