Uppehållstillstånd eller uppehållskort?

Hej,

Jag är en svensk medborgare, min fästmö är från Kazakstan. Vi planerar att gifta oss och bo i Sverige. Jag har även bott i Storbritannien under längre tid och betraktas därför, om jag uppfattat saken rätt, som EU-medborgare och är därmed undantagen diverse krav. Vi har bott tillsammans i Kazakstan, dock har vi inga dokument som påvisar detta.

Jag vill gärna ha klarhet i hur vi bäst bör gå till väga för att återförenas. Vår provisoriska plan är att hon anländer till Sverige på Schengen-visum, vi gifter oss, och sedan ansöker om uppehållskort för henne medan hon fortfarande befinner sig i Sverige. Är detta realistiskt?

Vidare vill jag ha klarhet i hur det ser ut med just EU-medborgarrättigheter. Jag har som sagt bott i Storbritannien under längre tid - jag flyttade tillbaka till Sverige i april 2019. Gäller regelverket oss? Om ja, på vilket sätt ansöker vi om att bli behandlade under EU-regler snarare än svenska?

Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Medborgarskap
Alla som är medborgare i ett EU-land är också unionsmedborgare i EU, så kallade EU-medborgare och har bl.a. rätt att arbeta, studera eller bo i ett annat EU land utan uppehållstillstånd. Även om en person inte är medlem i det land denne bott i en längre tid, kan personen erhålla status som varaktigt bosatt och därmed även ha rättigheter som liknar en unionsmedborgares. För att få ställning som varaktigt bosatt ska man ha bott i ett EU-land i minst fem år med uppehållstillstånd och ska även kunna försörja sig. För att få ställningen ska en ansökan om särskilt EU-uppehållstillstånd göras.

Du nämner i din fråga att du är svensk medborgare och med det följer även ett EU-medborgarskap. I fråga om din familjs ansökan om uppehållstillstånd i Sverige kommer ansökan grundas på anknytning till ditt svenska medborgarskap och ni omfattas således av det svenska regelverket. Den enda möjligheten att ansöka om uppehållskort är om du varit en EU-medborgare (med medborgarskap i ett annat EU-land) som vistades i Sverige. Uppehållskortet ger familjen rätt att bo och arbeta i Sverige så länge EU-medborgaren har uppehållsrätt i Sverige genom arbete, studier, som egen företagare eller genom att denne lever på en pension eller har tillräckliga medel för försörjning. Mer information om uppehållskort hittar du på migrationsverkets hemsida.

Krav för uppehållstillstånd
I och med att du är svensk medborgare saknas förutsättningar för att EU:s regelverk om uppehållskort ska gälla. Din familjs ansökan om uppehållstillstånd kommer därför omfattas av det svenska regelverket som gäller vid anknytning till en svensk medborgare. För ett beviljat uppehållstillstånd krävs att uppfyller försörjningskravet, att du har en bostad av tillräcklig storlek och standard för er att bo i samt att du och din partner är minst 18 år.

När ska ansökan skickas in?
Enligt 5 kap. 18 § utlänningslagen ska den som vill bo med någon i Sverige ska ansöka om uppehållstillstånd från hemlandet eller i det land den har tillstånd att bo. Uppehållstillståndet ska alltså ha ansökts och beviljats innan inresa till Sverige. Om en person redan befinner sig i Sverige med ett giltigt uppehållstillstånd kan denne i vissa fall beviljas ett nytt uppehållstillstånd utan att lämna landet, se 5 kap. 18 § 2 st. 7 utlänningslagen. I ditt fall innebär detta att din familj inte kan skicka in ansökan om uppehållstillstånd under den tid de befinner sig i Sverige med sitt besöksvisum. De bör således återvända till hemlandet för att göra en ansökan om uppehållstillstånd.

Sammanfattning och slutsats
Med utgångspunkt i din fråga saknas förutsättningar för att du och din familj ska kunna ansöka om uppehållskort i Sverige. Ansökan om uppehållstillstånd kommer istället göras enligt de svenska reglerna om anknytning. Ansökan ska göras och bli beviljad när den ansökande befinner sig i hemlandet eller i det land den har tillstånd att bo. För att ni ska kunna återförenas rekommenderar jag er således att skicka in en ansökan till migrationsverket så snart som möjligt från Kazakstan.

Hoppas du fick svar på din fråga. Du har även valt telefonuppföljning till din fråga och jag har kontaktat dig på mail med förslag på tid. Återkom gärna till mig så snart du kan om du behöver boka om tiden.

Med vänlig hälsning,

Evelina LövgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000