Uppehållstillstånd efter skillsmässa från anhörigperson

2017-11-23 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej!Jag ansökte till permanent uppehållstillstånd två månader sedan eftersom jag har bott i Sverige för två år med min man som har svensk medborg, men just nu kom vi överens att göra skilsmässan. Har jag rätt till permanent uppehållstillstånd om jag blir skild?Skilsmässa hände under väntetiden.Tack
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den här sortens frågor regleras i utlänningslagen(UtlL).

Jag utgår från att du har gjort en ansökan om uppehållstillstånd för att flytta till en nära anhörig. Vad säger då lagen om uppehållstillstånd pga. anknytning till någon annan person? Enligt 5 kap 3 § första stycket ska uppehållstillstånd ges till 1, en utlänning som är make eller sambo till någon som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige. Alltså kan du få uppehållstillstånd pga. anknytning till din make.

Om däremot ni skiljer er uppfylls inte rekvisiten och således kan du inte få uppehållstillstånd pga. anknytning till din make, eftersom det inte längre är din make.

Du kan istället få förlängt tillstånd om du har en annan särskild anknytning till Sverige. Anknytningen kan vara till en ny partner, till ditt barn som har rätt att bo i Sverige, till arbetsmarknaden om du har arbetat eller om du på annat sätt har anpassat dig till Sverige.

Läs mer utförligt på migrationsverkets hemsida och vilka skäl som kan vara särskild anknytning till Sverige.

Hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Gustaf Åleskog
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1237)
2021-10-24 Kan jag ansöka om familjeåterförening?
2021-10-19 Kan jag förlora mitt svenska medborgarskap vid flytt utomlands?
2021-10-10 Kan jag förlorar mitt svenska medborgarskap?
2021-10-07 Är det möjligt att uppfylla försörjningskravet med CSN?

Alla besvarade frågor (96515)