Uppehållstillstånd anknytning samt omprövning

2017-11-25 i Migrationsrätt
FRÅGA
Min kille har fått avslag på sin asylsökan , och gjorde därefter en ny ansökan om att få uppehållstillstånd på grund av arbete men har fått avslag på den ansökan också . Han har överklagat till migrationsdomstolen och fått ett nej , han har överklagat till migrationsöverdomstolen och fått nej, migrationsverket vill nu utvisa honom ganska omgående , jag undrar finns det någonting annat vi kan göra , finns det någon annan ansökan vi kan lämna in! Kan man få till det så att migrationsverket kan göra en omprövning ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den här sortens frågor regleras i utlänningslagen(UtlL)

Först och främst kan vi se vad lagen säger som uppehållstillstånd pga. anknytning till någon annan person. Enligt 5 kap 3 § första stycket UtlL ska uppehållstillstånd ges till 1, en utlänning som är make eller sambo till någon som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige. Så om ni är sambos kan ni göra en ansökan pga. anknytning. Om ni är sambos föreligger en presumtion för att din kille ska få uppehållstillstånd pga. anknytning till dig. Det är Migrationsverket som i det här fallet måste motbevisa att det är ett skensamboförhållande, alltså endast ett sätt för honom att få uppehållstillstånd.

Detta går även enligt 5 kap 3 a § 1 pt UtlL om ni har för avsikt att ingå äktenskap eller inleda samboförhållande. Förhållandet ska då framstå som seriöst. Det är din kille, som sökande, som bevisbörda, alltså måste bevisa, att erat förhållande är seriöst och inte bara ett sätt för honom att kunna få uppehållstillstånd.

Till nästa fråga, om man kan få Migrationsverket att göra en omprövning av de tidigare besluten. I 13 kap 13 § UtlL kan vi läsa att Migrationsverket ska ändra sitt beslut om det är oriktigt pga. nya omständigheter eller av någon annan anledning, så länge det inte blir till nackdel för utlänningen. Du nämner dock att han redan har överklagat till högre instanser och där fått nej. I 13 kap 13 § andra stycket kan vi läsa att skyldigheten för Migrationsverket att ompröva inte gäller om de har lämnat över handlingarna i ärendet till en migrationsdomstol. Alltså gäller tyvärr inte omprövningsskyldigheten för Migrationsverket i det här fallet.

Hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över och lycka till!

Gustaf Åleskog
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1253)
2021-12-06 Förlängt uppehållstillstånd
2021-11-27 Valid residence permit as a requirement for a new permit
2021-11-17 Permanent uppehållstillstånd
2021-11-14 Vad händer om man reser utan uppehållstillståndskort?

Alla besvarade frågor (97723)