Uppehållstillstånd, anknytning och socialbidrag

Kan min man få uppehållstillstånd om jag har socialbidrag?

Lawline svarar

Hej,

tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det är utlänningslagen (2005:716) (UtlL) som anger krav på den som är anknytningsperson till en person som söker uppehållstillstånd (d.v.s. du). I 5 kap. 3 b § UtlL anges att Uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person som är make eller sambo endast får beviljas om den person som utlänningen åberopar anknytning till kan försörja sig och har en bostad av tillräcklig storlek och standard för sig och utlänningen.

Nu mera anges av 9 § i lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige ytterligare begränsningar under perioden 20 juli 2016–19 juli 2019. Regeringen anger numera närmare föreskrifter om försörjningsförmåga och bostad av tillräcklig storlek och standard.

Regeringens föreskrifter innebär att inkomsten måste vara 7 729 kronor för sammanlevande makar eller sambor, dessutom 2 482 kronor för barn till och med 6 år och 2 857 kronor för barn 7 år eller äldre. Beloppen gäller per månad och gäller inkomst efter skatt samt efter att boendekostnaden är betald. För er del lär beloppet 7 729 kr per månad vara aktuellt.

Generellt sett är försörjningsstöd (socialbidrag) alltså inte ett absolut hinder för att kunna få uppehållstillstånd p.g.a. anknytning, men då krävs det att bidraget uppgår till minst 7 729 kr per månad. För mer information se regeringens sida om detta, här. Jag kan tyvärr inte ge något klart svar på din fråga, men den nya lagen syftar till att just staten inte ska behöva försörja fler människor som kommer hit med hjälp av anknytningsreglerna.

Med vänliga hälsningar


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000