Uppehållstillstånd

Jag är sedan 1 månad tillbaka gift med en brasiliansk kvinna. Hon och hennes 3 barn har nu bott tillsammans med mig i 4 månader. Jag har tillräckligt stor bostad för alla och ekonomin är inga problem. Sedan 2 månader tillbaka går hennes barn i svensk skola, och allt fungerar mycket bra. Vår fråga nu är hur vi går tillväga med uppehållstillstånd för henne och barnen? Giftermålet är registrerat på Skatteverket, som hänvisar till Migrationsverket i frågor rörande uppehållstillstånd. Vi har försökt hitta svar på våra frågor på deras hemsida, men mest hittat information för asylsökande. Min fru är inte asylsökande. Hon är egenföretagare med stabil inkomst. Hur ska vi gå tillväga?

Vänligen


Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Du nämner ingenting om ditt eget medborgarskap/uppehållstillstånd i din beskrivning. Jag utgår därför i mitt svar från att du är svensk medborgare, har permanent uppehållstillstånd eller tidsbegränsat uppehållstillstånd med flyktingstatus. Är inget av detta fallet är reglerna annorlunda, och du är välkommen att återkomma till mig per mail för mer information.

Utlänningslagen reglerar denna situation

Det är som du själv konstaterar stor skillnad på uppehållstillstånd och asyl, och jag eftersom det är det senare som är aktuellt för din fru kommer jag att redogöra för detta. Reglerna för uppehållstillstånd finns i Utlänningslagen (UtlL).

Vilken grund för uppehållstillstånd kan din fru ansöka på?

Det finns några olika grunder för uppehållstillstånd som regleras i 5 kap 3 § UtlL, varav jag främst bedömer att två är aktuella för din fru:

uppehållstillstånd som familjemedlem till någon i Sverige, elleruppehållstillstånd som arbetstagare och egen företagare.

Gällande uppehållstillstånd som familjemedlem till någon i Sverigeräknas make (eller maka) i Sverige som familjemedlem. Där uppfyller alltså du och din fru kravet för att hon ska få uppehållstillstånd, eftersom du är hennes make och har medborgarskap/uppehållstillstånd i Sverige. Det finns därutöver ett så kallat försörjningskrav som medför att den som bor i Sverige (du) måste kunna försörja både dig själv och de familjemedlemmar (din fru samt hennes barn) som ansöker om uppehållstillstånd.

Gällande uppehållstillstånd som arbetstagare och egen företagarekan din fru genom sitt egna företag beviljas uppehållstillstånd i Sverige. Kravet är att hon kan visa att hon kan försörja både sig och sin familj under de första två åren i Sverige.

Gemensamt för båda grunderna är att din fru exempelvis inte får lämna oriktiga uppgifter vid ansökan, ha begått grova brott, ha gift sig enbart för att få uppehållstillstånd eller utgör ett hot mot allmän ordning och säkerhet (se 5 kap 17-17 b §§ UtlL). Men så länge inget sådant föreligger borde möjligheterna för din fru att få uppehållstillstånd vara goda.

Vilken grund för uppehållstillstånd bör din fru ansöka på?

Utifrån det du beskriver bedömer jag att det lättaste sättet för din fru att ansöka om uppehållstillstånd, är att göra det enligt den första grunden jag beskrev: nämligen som familjemedlem till någon i Sverige. Detta eftersom du beskriver att du har både tillräckligt stor bostad och god ekonomi för att försörja henne och hennes barn utan problem. Söker hon istället uppehållstillstånd som egen företagare åligger det henne att bevisa att hon kan försörja sig och sin familj i två år framöver.

Barnen

I samband med att din fru söker om uppehållstillstånd för sig själv ska hon söka även för sina barn. Detta går ofta att göra i samma ansökan. Beroende på hur vårdnaden om barnen ser ut kan hon även behöva medgivande från barnets pappa för att barnen ska få flytta till Sverige.

Huvudregeln är att uppehållstillstånd ska sökas från hemlandet

När din fru vill ansöka om att bo med dig i Sverige är huvudregeln att ansökan ska göras från hennes hemland eller det land där hon har tillstånd att bo, enligt 5 kap 18 § UtlL. Det är först när uppehållstillståndet blivit godkänt och klart som hon får resa in i Sverige. Det finns dock några undantag för när den sökande får ansöka om uppehållstillstånd när han/hon redan befinner sig i Sverige. Dessa undantagssituationer regleras i en punktlista i 5 kap 18 § stycke 2 UtlL. Den punkt som jag skulle tro passar bäst in på din fru är punkt 5 ("utlänningen har stark anknytning till en person som är bosatt i Sverige och det inte skäligen kan krävas att utlänningen reser till ett annat land för att ge in ansökan där"). Delar migrationsverket den uppfattningen innebär det nyss nämnda undantaget att din hustru inte behöver resa hem till Brasilien för att söka uppehållstillstånd, utan kan stanna kvar i Sverige och göra det här.

Ansökan går att göra enkelt på Migrationsverkets hemsida, se här.

Sammanfattningsvis

Det borde inte vara några problem för din fru att söka om uppehållstillstånd. Lättast är antagligen att söka som familjemedlem till dig, men det kan också fungera att söka som egen företagare. Om Migrationsverket ser att hon faller in under den undantagssituation jag beskrev i stycket ovan bör hon kunna söka härifrån Sverige. I annat fall får hon resa tillbaka till Brasilien och söka därifrån.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vill ni ha fortsatt hjälp har vi på Lawline jurister som kan hjälpa er i ansökningsprocessen. Är ni intresserade av detta kan ni maila mig på tora.odin@lawline.se, så återkommer vi med uppgifter om kostnader och hur vi kan bistå med hjälp.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”