FrågaOFFENTLIG RÄTTMigrationsrätt30/06/2016

Uppehållstillstånd

Jag fick permanent uppehållstillstånd och vill att min syster och mina föräldrar skulle komma hit Sverige. De bor utanför EU.

Jag har ett barn och ensamstående mamma. ar två rums av hyreslägenhet. Tänkte snart flytta till trean. jag studerar i universitet. Jag kan inte åka till mitt hemland, så vill verkligen saknar mina föräldrar och min syster...

Vad kan jag göra???

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga till Lawline!


För att få uppehållstillstånd i Sverige kan man antingen söka asyl på grund av skyddsskäl, att man är anhörig, eller via arbetstillstånd.

1. Skyddsskäl. För att få asyl måste det finnas skäl till att personen inte kan stanna kvar i sitt hemland med tanke på att man är förföljd, politisk flykting eller liknande. Man måste själv kunna visa att man är hotad i hemlandet.


2. Anhöriginvandring. Som anknytning till en person som redan bor i Sverige räknas make/maka/ partner eller sambo, samt barn under 18 år. Vuxna syskon eller föräldrar till vuxna barn kan normalt inte få uppehållstillstånd som anknytning.


3. Arbetstillstånd. En arbetstagare måste visa ett arbetserbjudande från en arbetsgivare i Sverige. Arbetserbjudandet bifogas i ansökan om uppehållstillstånd och arbetstillstånd. Lönen måste vara minst 13 000 kronor i månaden före skatt.

Dessa är de skäl som en person kan få uppehållstillstånd i Sverige baserat på. sökan kan göras via webben. Den kan också göras via en svensk ambassad eller ett konsulat i sökandens hemland eller från det land personen är bosatt i. Vid ansökningstillfället anges skälet till ansökan. Tillståndet ska vara klart innan inresan till Sverige.

Obs: Sverige har precis röstat igenom en ny lag med skärpta regler för bland annat anhöriginvandring.


Hoppas du fick svar på din fråga.


Med vänlig hälsning,

Elin GustafssonRådgivare