Uppehållsrätt - ekonomiskt aktiv

Vi hjälper en stor, fantastisk rumänsk familj som vi vill ska få stanna i Sverige. Vi har köpt ett hus där de ska bo och vi har anlitat pappan till att måla om huset samt göra andra renoveringar. De projekten kommer att ta över ett år. Han kommer inte att kunna försörja hela familjen på lönen, men är ju ändå ekonomiskt aktiv, har ett arbete och kommer även söka andra jobb. När vi var på Skatteverket sade de att han måste kunna försörja sig och familjen för att få uppehållsrätt, men som jag har läst mig till, bl a i http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19467/2014-6-16.pdf

så räcker det med en låg ersättning för att få uppehållsrätt och få folkbokföra sig på adressen där huset vi har köpt ligger. Hur gör vi bäst för att familjen ska få chans att stanna kvar här, barnen få gå i skolan och de kanske dessutom ska få tillgång till barnbidrag etc?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Med uppehållsrätt avses en rätt för EES-medborgare och deras familjemedlemmar att vistas i Sverige mer än tre månader utan uppehållstillstånd, se 3:1 Utlänningslagen. https://lagen.nu/2005:716.

För att få uppehållsrätt ställs två krav för dem som inte har ett arbete: man ska kunna försörja sig själv och sin familj, vara ekonomiskt aktiv (som du beskriver) och man ska ha en heltäckande sjukförsäkring, se 3:3 Utlänningslagen. Uppehållsrätt överstigande tre månader är med andra ord underkastad vissa villkor. Syftet med detta är att personer som utövar sin rätt till fri rörlighet inte blir en orimlig belastning för den mottagande statens sociala biståndssystem.

Är man inte ekonomiskt aktiv har man inte automatisk uppehållsrätt i Sverige. Utan uppehållsrätt har man inte heller rätt till försörjningsstöd och föräldrapenning, barnbidrag. Man kan heller inte folkbokföras och därmed få ett personnummer vilket bidrar till en hel del praktiska problem då det innebär att man står utanför välfärdssystemet.

Vad innebär det då att vara ekonomiskt aktiv? Att vara ekonomiskt aktiv är en bedömning som görs från fall till fall. Om tex en EU-migrant i Sverige vlll söka jobb är det Arbetsförmedlingen som prövar uppehållsrätten. Söker EU-migranten försörjningsstöd så är det Socialtjänsten som gör bedömningen och så vidare. Med andra ord kan man aldrig vara säker på hur olika myndigheter kommer att fatta sitt beslut och reglerna är på så sätt väldigt flytande.

EU-domstolen har dock angett att en helhetsbedömning ska göras utifrån alla omständigheter som avser arten av arbete och arbetsförhållanden. Det är tre kriterier som är avgörande och måste uppfyllas för att någon ska anses vara arbetstagare: arbete ska utföras åt någon annan, personen ska vara under dennes arbetsledning och arbetet ska ske mot ersättning. Detta är en bred tolkning som innebär att även den som arbetar åt någon som praktikant, lärling etc anses som arbetstagare under förutsättning att ersättning betalas. En mycket låg ersättning är inte heller ett hinder. Det avgörande är om det arbete som utförs kan anses vara sådant som normalt hör hemma på arbetsmarknaden. Mot bakgrund av detta har du helt rätt i det du skriver, det räcker med en låg ersättning för att få uppehållsrätt.

Det framgår inte i din fråga om något beslut är fattat av någon myndighet men ni har rätt att överklaga ett myndighetsbeslut och du ska skicka ditt överklagande till den myndighet som har fattat beslutet.

Hoppas du fått svar på dina frågor. Om något skulle vara oklart är du välkommen att kontakta mig på:

Ellinor SvenssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000