Uppdelning av kvarlåtenskap mellan bröstarvingar

2015-10-29 i Bröstarvinge
FRÅGA
Hej Lawline!Vi är tre syskon, vår Far gick bort för ett drygt år sedan och valde att testamentera all kvarlåtenskap till två av oss syskon, som enskild egendom.Det tredje av oss syskon, hävdar att hon kan kräva försäljning av en gammal armehjälm, på offentlig auktion, trots att vi som kvarlåtenskapen testamenterats till inte vill det.Måste hon isf inte ansöka hos rätten för tvångsförsäljning?Gäller testamentet ev. som ett avtal?Med vänlig hälsnin
SVAR

Hej!

Bröstarvingar, det vill säga den avlidnes barn, har rätten till arv skyddad i 7:1 ÄB. Den avlidne får bara inskränka varje barns arvsrätt till hälften. Ett testamente som medför att ett barn blir arvlöst, eller erhåller mindre än det har rätt till enligt ÄB, är inte ogiltigt. För att erhålla sin s.k. laglott måste den drabbade bröstarvingen begära jämkning av testamentet inom sex månader från delgivningen av det, se 7:3 ÄB. Om ingen jämkning begärs blir testamentet gällande och den utelämnade bröstarvingen tappar sin rätt till arvet.

Förutsatt att ert syskon inte begärt jämkning av testamentet och att formkraven för själva testamentet är uppfyllda har syskonet ingen rätt att kräva någon tvångsförsäljning.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vincent Edberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (402)
2020-10-19 Hur ärver gemensamma barn respektive särkullbarn?
2020-10-18 Kan en bröstarvinges enskilda egendom utmätas för att betala av den avlidnes skulder?
2020-10-12 Barnbarns rätt till arv från mormor
2020-10-11 Har man rätt till arv även om man inte haft någon relation till sin pappa?

Alla besvarade frågor (85315)