Uppdelning av egendom

FRÅGA
Hur delas egendom upp vid en separation? Om jag står på hyreskontraktet på lägenheten och både sambon och jag står på lagfarten på fritidshuset och har delade lån på densamma. Min sambo anser att han äger en större del av fritidshuset då han har byggt och fixat på huset. Jag har "bara" skött barnen och markservicen. Sista 6 mån har sambon bott i fritidshuset själv då han anser att han behöver vara ensam och tänka, jag har skött allt med barnen hemma i lägenheten. En sak bör nämnas, sambon har enskild firma och har kunnat köpa material till fritidshuset via firman, detta gör oxå att han anser sig äga större del av fritidshuset.Tack för svar,
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline för din fråga.

Jag delar upp frågan i två delar då det blir lite olika utfall.

Hyresrätt:

Er hyresrätt räknas som samboegendom under följande omständigheter.

1. Om hyresrätten förvärvades för att bo tillsammans i. Alltså - om ni flyttade in i den tillsammans.

2. Det är ert gemensamma hem.

Detta framgår av Sambolagen 3,5§§.

Om du införskaffade hyresrätten innan du träffade din sambo så räknas den inte överhuvudtaget som samboegendom och du får således behålla den. Den räknas då som din privata.

Om den räknas som samboegendom så kommer det som huvudregel ändå vara du som behåller den efter bodelningen då det är du som är "ägare" till den. 16§ Sambolagen.

Det finns dock ett undantag. Detta undantaget gäller både om den är samboegendom eller om den är din privata.

Om egendomen räknas som samboegendom kan din sambo överta hyresrätten om han är bäst behövande av hyresrätten och det är skäligt att han tar över den. Det händer mycket sällan att övertagande av denna art sker. Om ni båda har jobb så är det en mycket liten risk att detta aktualiseras. Se 16§ Sambolagen.

Om hyresrätten räknas som din "privata" kan din sambo överta hyresrätten om han är bäst behövande och synnerliga skäl talar för ett övertagande. Detta är alltså ett starkare rekvisit jämfört med om hyresrätten hade varit samboegendom. Det är alltså svårare för honom att överta hyresrätten om det räknas som din privata. 22§ Sambolagen.

Observera att övertagande är undantagsfall och det är ovanligt att detta sker. I de allra flesta fall anses inte en sambo vara bättre behövande till hyresrätten.

Med största sannolikhet kommer du alltså kunna behålla hyresrätten själv, om inte något av undantagen jag nämnde aktualiseras.

Fritidsfastigheten:

Om ni båda står på lagfarten och samäger fritidsfastigheten så spelar det inte någon roll att din sambo har renoverat fastigheten. Det påverkar inte era ägandeförhållanden. Du har alltså rätt till lika stor procentuell utdelning vid en försäljning av fastigheten vare sig din sambo har renoverat den eller ej. Det är ert ursprungliga avtal som reglerar hur stor del av fastigheten ni äger och detta ägandeförhållande påverkas inte av att din sambo tillfört värde till fastigheten.

Jag hoppas att detta var svar på dina frågor!

Med vänliga hälsningar

Victor Åkerfeldt
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3000)
2021-09-20 Samboavtal, bodelning och skulder - Vad gäller?
2021-09-20 Vad ska man tänka på när man ingår samboskap och vad innebär ett samboavtal?
2021-09-19 Min sambo har slängt ut mig
2021-09-18 Sambo, separation, testamente?

Alla besvarade frågor (95746)