Uppdelning av bostadsrätt

2016-01-09 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej. Vad krävs för att göra en bostadsrätt till två?Den har tidigare varit två och blivit sammanslagen till en. Har styrelsens godkännande för detta.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Huvudregeln vad gäller ändring av bostadsrättslägenhet finns stadgat i 7 kap 7 § bostadsrättslagen. Där stadgas att man inte får göra ändringar i en lägenhet utan tillstånd från styrelsen om ändringarna handlar om större ingrepp som till exempel ingrepp rörande en bärande konstruktion.

I ditt fall handlar det om att göra en uppdelning av en bostadsrätt, från en lägenhet till två, och därmed en ändring som är av större karaktär. Du har dock erhållit godkännande av styrelsen om att få dela upp bostadsrätten till två fristående lägenheter. Således ser jag inte några ytterligare förhinder för dig att kunna genomföra uppdelningen. Jag vill bara upplysa dig om att godkännandet och tillståndet att få ändra bostadsrätten till två ska finnas nedtecknat skriftligt, för din egen säkerhet.

Hoppas jag kunde bringa klarhet i din fråga och om du har någon ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan. Lycka till!

Vänliga Hälsningar,

Josefin Lind
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hej! Tack för bra svar! Jag står också i tankarna att dela upp lgh till två st, det har tidigare varit två st. När jag hör med vänner och läser på forum pratas det mycket om att man kan behöva stämmobeslut, samt att man på något sätt ska "sälja" till föreningen som sedan delar upp den så att man sedan kan "köpa" tillbaka två. Låter oerhört krångligt. Ex. från Skatteverket http://www.skatteverket.se/rattsinformation/stallningstaganden/2006/stallningstaganden2006/13138019206111.5.f273d1c11967381d5480001149.html# Om det inte står något om detta förfarande i min förenings stadgar, kan jag då räkna med att ditt svar ovan gäller? Att jag således enbart behöver godkännande från styrelse.
2017-09-18 22:07
Kommentera
Relaterat innehåll