Universalarvinge och universell testamentstagare

Vad är skillnaden mellan universal arvinge eller Universell testamentstagare?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Man pratar om en universalarvinge när det handlar om en person som är den enda arvingen och därmed ärver hela kvarlåtenskapen, med undantag för eventuella saker som har testamenterats till någon annan.

En universell testamentstagare är en testamentstagare som inte testamenterats en specifik egendom ur kvarlåtenskapen, utan antingen testamenterats hela kvarlåtenskapen eller en viss andel av den (11 kap. 10 § ärvdabalken).

Med vänliga hälsningar

Clara DanelidRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning