Ungdomspåföljd för sexuellt ofredande

En 16 år gammal kille fick via sina föräldrar kännedom om att han har gripit sig på två 6 åriga pojkar som var på besök hos hans föräldrar vid två tillfälle. En av barn berättade för sin mor att 16 åring satte honom på sina knä, han erbjöd massage, hans byxor drogs ner och killen rörde på hans penis. Detta var den första version från barnens mor. Två dagar senare kom ytterligare berättelse med en betydlig förändring: nämligen vid första version var det att det andra barnet hörde bara vad hans bror berättade för sin mamma. Nya version är att även den andra pojke ombads av killen att ta av byxor dock han avvisade bestämd och sa att detta är en privatsak.

Den pojke som presterade berättelse om vad han blivit utsatt för ställde direkt fråga till sim mor:"ska du ringa polisen, mamma?"

16 åring är helt chockat över barnens berättelse likaså hans föräldrar som är goda vänner med den andra familjen. Under de två besök befann sig alla tre barn om kan säga så då den ena är 16 i samma rum och dörren var alltid öppen, både mamma till 16 åringen och pappa till tvillingarna gick in regelbundet i barnets rum, dvs. det framstår som mindre trovärdigt att killen skulle vara så dum att be barnen att ta av byxor i en lägenhet full av vuxna när någon av föräldrarna kunde komma in i rummet när som helst.

frågan är följande: vad riskerar 16 åringen? majla om ni behöver mer info madeleine@kaarik.se

Lawline svarar

Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline!

Jag kommer i framställningen bortse från huruvida bevisen är tillräckliga för att 16-åringen ska kunna fällas till ansvar. Det som huvudsakligen kommer beröras är därmed vilket brott 16-åringen skulle kunna misstänkas för och vad han kan förvänta sig för straff om han blir fälld.

Gällande gärningen kan följande anföras. En sexuell handling behöver inte innefatta en fysisk och varaktig kroppslig beröring, avgörande är istället om beröringen har haft en påtaglig sexuell prägel och varit ägnat att kränka offrets sexuella integritet. (prop. 2004/05:45) Att 16-åringen har rört pojkens könsdelar, bör innefattas av begreppet sexuellt handlande.

Det aktuella brottet bör vara sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 § BrB. För sexuellt ofredande döms den som sexuellt berör ett barn under femton år, eller förmår barnet att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd. Straffskalan för brottet är böter eller fängelse i högst två år.

Vid påföljdsbestämningen börjar man alltid i straffskalans nedre del, vilket i förevarande fall är böter. Sedan brukar domstolen beakta omständigheterna vid brottet för att avgöra om straffvärdet bör ges ett högre straffvärde (än böter i detta fall). Detta görs bl.a. genom att jämföra brottets allvarlighet, kränkning och gärningsmannens skuld. Vid sidan av detta finns i 29 kap 2-3 §§ BrB en uppräkning av typiska omständigheter som bör påverka straffvärdet i lindrande eller skärpande riktning. Pga. avsaknad av fakta är det svårt att säga ifall det finns några försvårande eller förmildrande omständigheter. Det som möjligtvis kan vara en förmildrande omständighet är 29 kap 3 § p. 3, förutsatt att den misstänkte har en bristande utveckling jämfört med andra personer i hans ålder.

Enligt 29 kap 7 § BrB är domstolen skyldig att beakta den tilltalades ålder vis straffmätningen. Straffet sätts lägre för en ung person som begår brott i jämförelse med vuxna. En 16 åring får således ca 1/4 av det straff som skulle dömas ut för en vuxen. Straffmätningen i detta fall kommer troligtvis stanna på böter. Dock anses böter vara olämpligt att döma ut för ungdomar. Det kan leda till att 16-åringen i detta fall döms till ungdomstjänst i förening med ungdomsvård om det finns vårdbehov. Bedömningen av vårdbehov görs av Socialtjänsten.

Det kan även bli aktuellt med kränkningsersättning gentemot barnen om de yrkar på det. Nivån på kränkningsersättningen vid sexuellt ofredande ligger på ca 10 000 SEK.

Hoppas svaret var till hjälp! Hör av dig till mig på Zozan.Akay@lawline.se om du har några frågor.

Hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”