Ungdoms bestämmanderätt i boendefrågor

2020-02-29 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Min sambo har en son på 16 år. Det finns en dom sedan han var 5-6 år då pappan blev boendeförälder och mamman hade umgängesrätt varannan vecka. Sonen har under några år till stor del bestämt själv hur mycket han varit hos vardera förälder och under drygt ett år bodde han mer hos sin pappa (i 14-15 årsåldern). Sonen har nu inte bott hos pappan på 2 månader och när pappan kontaktar mamman och frågar hur sonen mår, får han inget svar eller blir avfärdad. Nu har mamman skickat in adressändring för sonen och begärt hela barnbidraget, samt begärt underhåll, då sonen enligt henne ska bo där. Pappan har just nu plötsligt inget umgänge med sin son, med undantag för ett dygn. Vad kan pappan göra i det här fallet? Kan han begära verkställighet av den gamla domen?Hälsningar Sambon
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga berör beslut om ett barns boende och regleras i föräldrabalken, hädanefter FB.

Barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge, se 6 kap. 2 a § FB. Enligg sista stycket i samma paragraf står det att hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av barnets mognad, detta gäller bland annat frågor som rör barnets boende. Din sambos son är 16 år och har därmed uppnått en sådan hög ålder att hänsyn måste tas till vad han önskar gällande boendefrågan. Blir det en tvist om barnets boende och domstolen ska besluta vem som ska bli boendeförälder, kommer man att lägga stor vikt vid vad din sambos son önskar. Det blir därmed svårt och tvinga din sambos son att bo med er enbart för att det finns en flera år gammal dom som säger att din sambo är boendeförälder. Väcker mamman en talan om att bli boendeförälder enligt 6 kap. 14 a FB och sonen tydligt visar att det är förenligt med hans vilja, kommer rätten att lägga stor vikt vid det i sin bedömning.

Det måste dock tilläggas att en god kontakt med båda föräldrarna anses förenligt med barnets bästa. Självklart är det därför positivt om sonen även umgås med din sambo, däremot är det svårt att tvinga en sådan gammal tonåring att tillbringa den mesta av sin tid hos en förälder man inte önskar bo tillsammans med.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1520)
2020-09-25 Vad ska barnbidraget gå till och vad har föräldrarna för ekonomiskt ansvar?
2020-09-21 Kan man anmäla socialtjänsten för att ha skrämt ett barn?
2020-09-20 Skyldigheter och rättigheter - oönskad graviditet
2020-09-14 Får en 16-åring ge pengar till sitt yngre syskon?

Alla besvarade frågor (84372)