FrågaPROCESSRÄTTDomstol05/12/2020

ungdom misstänkt för ringa stöld - vad händer nu?

Min kompis har blivit tagen idag för snatteri av ett plagg för 140 kronor. Detta räknas som ringa stöld, straffet blir antagligen dagsböter? Hur kommer processen att gå till? Hon är 16 år och har aldrig begått något brott innan. Hon erkände också på plats.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ringa stöld - straffet

Brottet ringa stöld kan ge böter eller fängelse högst sex månader (8 kap. 2§ brottsbalken). Påföljden blir nästan uteslutande dagsböter i dessa fall, och när man dessutom är under 18 år får man så kallad ungdomsrabatt. För en vuxen person motsvarar detta brott sannolikt det lägsta dagsbotsbeloppet, alltså 30 dagsböter. Man kan inte få lägre än detta, vilket innebär att en ungdom också kommer få 30 dagsböter. Det finns ibland utrymme att istället döma ut ungdomstjänst, då detta huvudsakligen ska väljas före böter, men endast om det inte är alltför ingripande (32 kap. 2§ brottsbalken). Sannolikt skulle detta brott ge dagsböter om 30 st.

Dagsböterna består av två dela, en del som är baserad på straffvärdet (30 st i detta fall) och en del som är baserad på gärningspersonens ekonomiska förhållanden. Denna summa hamnar någonstans mellan 50–1000 kr (25 kap. 2§ brottsbalken). Är man ung och inte tjänar några pengar lär man då få det lägsta beloppet på 50 kr. Då räknar man ut det totala dagsbotsbeloppet genom att multiplicera den första summan med den andra – 30x50=1 500 kr.

Hur kommer processen gå till?

Hon kommer sannolikt först kallas till polisen för ett förhör. Hon lär i förväg bli kontaktad av dem där hon får möjlighet att önska en offentlig försvarare, en advokat som är hennes juridiska stöd under processen. Om hon inte önskar någon specifik så kommer tingsrätten att förordna en som de finner lämplig. Utgångspunkten är att personer under 18 år får en offentlig försvarare. Försvararen kommer då medverka vid polisförhöret.

Efter polisförhöret kommer ärendet utredas vidare av polisen som sen kommer skicka ärendet till Åklagarmyndigheten som kommer fatta beslut om det räcker för att väcka åtal eller om ärendet istället bör läggas ned. Ärenden med gärningspersoner under 18 år ska huvudsakligen avgöras genom rättegång vid tingsrätt. När åklagaren har tittat på ärendet och bevisen, och anser att det föreligger tillräckliga skäl för att väcka åtal, så kommer åklagaren stämma till tingsrätten där brottet begicks. Sen kommer hon få en kallelse från tingsrätten om ett datum som rättegången är. Hennes föräldrar kommer även de få en kallelse.

Vid rättegången kommer åklagaren först inleda med att berätta vad hon är misstänkt för och vilka bevis åklagaren har för detta. Hon kommer biträdas av sin försvarsadvokat som även får möjlighet att lägga fram eventuell bevisning i ärendet. Sen kommer hon förhöras i rättegången, och därefter eventuella vittnen om det finns. Sen kommer man prata lite kort om hennes personliga förhållanden, skola, eventuella jobb och liknande för att kunna avgöra påföljden. Då finns det även ett utrymme för domstolen at höra hennes föräldrar om hennes personliga förhållanden. Slutligen kommer domstolen avgöra om hon blir dömd och vilken påföljd som hon kommer få då. Oftast meddelar domstolen detta direkt efter en kort paus, men ibland kan beslutet dröja en vecka eller två. Generellt så ska en process mot en ungdom föras skyndsamt av polisen, åklagaren och domstolen och vara klr inom bara några veckors tid. Men det är oftast beroende på resursförhållandena.

Efter domstolen dömt, kommer hon även få en skriftlig dom där det kommer framgå vad nästa steg är, beroende på vilken påföljd hon får. Överlag kan hennes offentliga försvarare hjälpa henne igenom processen och stötta henne och svara på fler liknande frågor.

Sammanfattningsvis

Med största sannolikhet kommer påföljden bli dagsböter, men det är en bedömning som domstolen gör i varje enskilt fall. Processen ska ske skyndsamt, och hon kommer sannolikt få stöd av en offentlig försvarare genom hela processen. Hennes föräldrar kommer även underrättas och kunna följa med och stötta henne. Har ni fler frågor är ni välkomna att återkomma till oss, eller fråga en eventuell offentlig försvarare om hon får en sådan. Ni kan även läsa mer om domstolsprocessen här på Sverige Domstolars hemsida.

Hoppas ni fått någon vägledning i era frågor!

Vänligen.

Sara PedersenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”