Undvika utmätning genom gåva eller testamente?

Hejsan, om kronofogden tänker komma på utmätning och jag väljer att ge tv och andra värdesaker till min dotter somr under 18 kommer hon få dom eller kommer kronofogden ta det ändå? Via gåvobrev, eller kan man skriva vissa saker i sitt testamente? Eller om jag väljer att ge bort sakerna till min gamla är det någon risk att dom tar sakerna ändå? Mvh

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om man genom att ge bort lös egendom till sin dotter eller genom att skriva in den i sitt testamente kan undanta den egendomen från utmätning.

Vad säger lagen?

Regler som kan bli aktuella för din frågeställning finns i utsökningsbalken (UB) och konkurslagen (KonkL). Av 4:17 UB framgår att lös egendom får utmätas om den tillhör gäldenären (den skuldsatte), huvudregeln är således att endast egendom som gäldenären äger får utmätas för dennes skulder. Av 4:18 UB framgår dock att det finns en presumtion om att all egendom som gäldenären har i sin besittning tillhör honom. Detta innebär förenklat att kronofogden som kommer hem till en gäldenär kommer att utgå från att all egendom i huset/lägenheten tillhör gäldenären om inte gäldenären kan visa att egendomen inte tillhör honom eller om det på annat sätt är uppenbart att den inte gör det. Bevis som gäldenären kan använda för att visa på att viss egendom i hans besittning inte tillhör honom är till exempel gåvobrev, kvitton m.m.

Att skänka egendom till någon och skriva gåvobrev som bevisning är dock inte en säker metod att få denna undantagen från utmätning. Detta eftersom att man i ett sådant fall kan komma att försättas i konkurs om gåvorna gjort att man saknar tillgångar för att kunna betala av sina skulder.

Enligt 3:1 KonkL får den som försatts i konkurs inte råda över sin egendom från och med konkursbeslutet. Har man på olika sätt rättshandlat och gjort sig av med egendom som skulle kunnat gå till att betala av skulderna kan denna oftast återvinnas till konkursboet genom återvinning. Detta framgår av 4 kap. KonkL. I 4:6 KonkL kan man utläsa att en gåva går åter till konkursboet om den fullbordats senare än sex månader före fristdagen. Med fristdagen avses enligt 4:2 KonkL den dag då ansökan om konkurs kom in till tingsrätten. Gåvan kan också gå åter om den skedde ett år före fristdagen (eller tre år om gåvan gäller närstående) ifall det inte kan visas att gäldenären efter gåvan hade kvar utmätningsbar egendom som motsvarade hans skulder.

Att endast skriva in egendom i ett testamente förändrar inte ägarförhållandet och påverkar inte möjligheten att utmäta egendomen. Dock kan egendom skyddas från utmätning om det är egendom man fått genom testamente med förbehåll att egendomen inte får skänkas bort, detta framgår av 5:5 UB.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att det inte är en säker metod att försöka undanhålla viss egendom från utmätning genom att ge bort den. Risken finns att man i ett sådant läge om man saknar andra tillgångar försätts i konkurs, varpå egendomen återvinns till konkursboet och säljs för att täcka skulderna. Man kan inte heller undanta egendom från utmätning genom att skriva in den i testamente.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der TouwRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”