Undvika förskott på arv och beskattning

Får jag dela ut delar av mina saker till mina barnbarn ifrån mitt hus vid flytt och husförsäljning? Jag vill inte att detta ska räknas in i arvet, hur gör jag då? Till vilket värde går det bra att dela ut? Får barnbarnen skatt på detta? Jag har tre barnbarn ifrån en son och två barnbarn ifrån min andra son.

Lawline svarar

Hej,

och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Reglerna som styr beskattningen hittar du i inkomstskattelagen (IL) och reglerna som styr om något räknas som förskott på arv hittar du i ärvdabalken (ÄB). IL hittar du https://lagen.nu/1999:1229 och ÄB hittar du https://lagen.nu/1958:637.

Jag vill inledningsvis påpeka att det ut över regleringen om förskott på arv finns regler om det så kallade förstärkta laglottsskydet ÄB 7:4 som också kan påverka rättsverkningen av det som man ger. Jag kommer inte gå in på det vidare då det handlar om en situation där man försöker ordna arvet efter sig när inpå sin död (det finns även andra reglerade situationer som när ÄB 7:4 auktualiseras men dessa är väldigt specifika) – som jag förstår din situation är detta inte fallet, detta är också min utgångspunkt i övriga delar av svaret. Anledningen till att jag nämner det är att du skall ha chansen att undersöka det närmare, då man i en kort fråga inte kan täcka in hela sin sociala situation.

Att undvika ett förskott på arv

Om du vill vara säker på att din gåva inte påverkar arvet så bör du skriva ett gåvobrev där du tydligt klargör detta. Det är alltså viktigt att det klart framgår att du inte vill att gåvan som du gett skall räknas som förskott på arv.

Beroende på din familjesituation är det dock inte säkert att gåvan skulle avräknas från arvet till att börja med ÄB 6:1, men det är bättre att vara tydlig med dina avsikter för att undvika en konflikt mellan de efterlevande om vad som var din tanke med gåvan.

Beskattning

Det finns ingen gräns för hur mycket man kan ge bort och så länge det handlar om en gåva så kommer varken du IL 41:1 & 2, 42:1 & 44:3 eller dina barnbarn IL 8:2 att beskattas.

För att det skall räknas som en gåva måste du frivilligt ge för att berika dina barnbarn och när det gäller saker, alltså inte fastigheter eller hus, så ses transaktionen som gåva i sin helhet om du inte får någon ersättning för den. Skulle det vara så att du får ersättning för gåvorna så kan detta alltså komplicera svaret gällande beskattningen något.


Summering

Var tydlig med att din avsikt är att gåvan inte skall räknas som ett förskott på arv – gärna genom att du skriver ett gåvobrev där detta framgår. Under förutsättningen att det handlar om en gåva som du inte får någon ersättning för kommer ingen skatt att utgå.

Skulle du behöva hjälp med att skriva gåvobrevet kan du komma i kontakt med våra samarbetspartners som är kunniga jurister på familjerättens område här.


Bästa hälsningar

Mattias OlssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning