Undvika att egendom går i arv till barn

Hej!

Jag har tre barn och är nu gift med en man som inte är deras far. Min man ägde en fastighet innan vi gifte oss och jag vill inte att mina barn ska ärva något från fastigheten om jag avlider före min man. Vi skrev inget innan vi gifte oss och undrar nu hur vi ska gå till väga?


Lawline svarar

Hej och tack för du vänt dig till lawline med din fråga!

När en person avlider och har varit gift kommer en bodelning ske innan ett arv kan delas ut enligt 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB) (https://lagen.nu/1987:230#K9P1S1) och 23 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB) (https://lagen.nu/1958:637#K23P1S1). De tillgångar som ska räknas in i denna bodelning är som huvudregel alla tillgångar makarna äger som inte utgör enskild egendom. Vad som då utgör enskild egendom stadgas i 7 kap. 2 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1) och kan exempel vara om en make fått en egendom i gåva med villkoret att den ska vara enskild. Vidare kan det också vara egendom som makarna gjort till enskild via ett äktenskapsförord. Således kan makarna bestämma att viss eller all egendom ska vara enskild egendom. Syftet med detta förord är då att den enskilda egendomen inte blir föremål för bodelning utan att makarna behåller sin egendom.

Ett äktenskapsförord kan ingås av både makar och blivande makar, således kan det skrivas när som helst under ett äktenskap. Detta förord ska upprättas skriftligt, undertecknas av båda makarna och registreras hos skatteverket för att vara giltigt, se 7 kap. 3 § ÄktB (https://lagen.nu/1987:230#K7P3S1).

Genom att ni upprättar ett äktenskapsförord kan ni således göra att din mans fastighet blir enskild och då kommer den inte dras in i en bodelning. Med anledning av detta kommer då inte dina tre barn ärva denna eftersom din man inte har något släktskap med dessa och ni har ett äktenskapsförord som säger att det är hans enskilda egendom.

Fördjupning:

Om denna fastighet exempelvis utgör er gemensamma bostad eller du har varit med och betalat lån på denna kan den bli föremål för dold samäganderätt, vilket gör att du kan bli en samägare till denna och då kan dina barn få del av den. För att det ska föreligga dold samäganderätt ska tre förutsättningar vara uppfyllda: Egendomen ska ha köps för gemensamt bruk, maken som inte äger huset ska ha lämnat ett ekonomiskt bidrag till köpet samt att maken som äger egendomen ska ha insett att det ekonomiska bidraget syftar till att det ska vara samägt.

Om du exempel har betalat av amorteringar på denna fastighet eller att du har betalat reparationskostnader kan det vara fråga om dold samäganderätt. Ett äktenskapsförord är inte i dessa hänseende ett fullständigt bevis på att det inte ska föreligga en dold samäganderätt men kan ge vägledning att det är din man som ska äga denna enskilt.

Som du kanske förstår är detta med dold samäganderätt komplicerat och det är inte heller lagstadgat utan man får ta vägledning av rättsfall. Men om det är en fastighet som ni inte bor i gemensamt och du inte har betalat något på den är det enligt mig inte fråga om dold samäganderätt. Om det är på det viset att det är er gemensamma bostad kan det bli knepigare för mig att avgöra bedömningen. Eftersom jag inte har all information och inte heller är en praktiserande jurist inom ett specifikt rättsområde tycker jag du ska kontakta vår telefonrådgivning.

Sammanfattning:

För att undvika att denna fastighet ska bli föremål för arv till dina barn är första steget att skriva ett äktenskapsförord. Vi på Lawline erbjuder en tjänst där ni kan skriva detta online (se länk längst ner). Vidare tycker jag du ska ringa till vår telefonrådgivning om detta med dold samäganderätt förutsatt att du är osäker (kontaktuppgifter längst ner).

Hoppas detta svar gav klarhet!

Skriva äktenskapsförord

Kontaktuppgifter:
08-533 300 04 (mån-ons 10.00-16.00)

Med vänlig hälsning

Anton MagnussonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Enskild egendom? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”