Undkommer jag lagfartsavgiften vid gåva?

2019-07-13 i Fastighetsskatt
FRÅGA
Hej!Kan jag ge min bostadsrätt i gåva till min särbo och han ge hälften av sitt radhus i gåva till mig för att slippa betala lagfart och mäklare. Värda ungefär lika mycket.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Din fråga är delvis fastighetsrättslig och regleras av 20 kap. jordabalken (JB), inkomstskattelagen (IL) samt lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter (stämpelskattelagen eller StL). Jag utgår i min fråga från att ni inte är gifta.

När du förvärvar en fastighet eller en del av en fastighet, måste du ansöka om lagfart, 20:1 JB. Begreppet förvärva omfattar i denna mening bl.a. köp, arv och gåva. Det innebär att du måste ansöka om lagfart vid gåva och även betala en avgift för lagfarten. Avgiften är dock inte lika stor som om du skulle köpa fastigheten; du behöver inte betala stämpelskatt vid gåva, utan endast en expeditionsavgift. Stämpelavgiften tillkommer bara om du skulle ta över lånet på fastigheten eller om det utgår ersättning för gåvan, och ersättningen överstiger 85% av gåvans värde, 5 § StL.

Frågan är om inte bostadsrätten skulle anses kunna utgöra en form av ersättning för din del av fastigheten, eftersom du skriver att de är värda ungefär lika mycket. Era transaktioner blir snarare att betrakta som ett byte, vilket utgör en avyttring i inkomstskattelagens mening (44:3 IL); då ska en kapitalvinst tas upp det år avyttring sker (44:26 IL). Byten är också föremål för stämpelskatt enligt 4 § första stycket första punkten StL.

Svaret blir hur som helst att du måste betala lagfartsavgiften och troligen stämpelskatt ifall era gåvor betraktas som ett byte, samt att inkomstskattelagens bestämmelser aktualiseras också vid byten.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Caroline Hallén Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighetsskatt (107)
2020-01-22 Okänd kostnad för förbättringsarbeten innan år 1968
2019-11-14 Hur påverkas en markägare av att arrendatorn ska betala fastighetsavgift retroaktivt?
2019-11-06 Hur ska vi överlåta fastigheten?
2019-10-31 Hur mycket skatt betalar man vid försäljning av jordbruksfastighet

Alla besvarade frågor (77290)