Undgå bundenhet för bud på Tradera

2015-12-17 i Avtal
FRÅGA
Hej jag har lagt en bud på 2000 kr på en jacka på tradera ingen mer än mig har budat så jag har vunnit budgivningen. Men strax efter att jag vunnit så fick jag en känsla att den kommer vara för liten för mig så då gick jag två dagar efter till en butik eftersom det var helg och testade samma jacka i samma storlek och den var för liten. Då skrev jag till säljaren och förklarade situation och bad om ursäkt flera gånger för jag måste avstå från att köpa jackan eftersom den inte passade mig. Två veckor senare fick jag brev från kronofogden att hon kräver pengar från mig för jackan jag har bestridit ärandet hos kronofogden, så nu har kronofogden överlämnat målet till tingsrätten. Jag undrar nu hur allt det här kan gå till,vem har chans att vinna, och hur mycket blir kostnaden ungefär för den som förlorar? Tack
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

När du registrerar dig på Tradera accepterar du ett användaravtal. I detta avtal finns ett villkor om bundenheten av bud. Villkoret lyder:

När du köper ett föremål godkänner du att följa våra regler för köpare och att:
* du ingår ett bindande avtal att köpa ett föremål när du går med på att köpa ett föremål eller om du lägger det vinnande budet (eller ditt bud accepteras på annat sätt)

Genom detta villkor, och andra villkor i avtalet, är alltså användaren bunden av buden denne lägger. Ett avtal ingås mellan säljaren och användaren som lagt det vinnande budet (köparen).

Däremot behöver inte loppet vara kört din del. Det finns fall från Göta hovrätt där bud från köparens användarkonto inte ansågs bindande. Köparen hävdade att någon annan skapat ett konto med hans personuppgifter och lagt budet. I allmänhet är det den som påstår att ett avtal ingåtts som har bevisbördan för att så är fallet. Dock kan bevisskyldigheten växla mellan parterna med hänsyn till den bevisningen som parterna lägger fram. I det fallet yttrade domstolen om att dessa personuppgifter som fanns på kontot var lättillgängliga för var och en, och att det därför var relativt enkelt för någon att skapa ett sådant konto. Mot denna bakgrund, och med ytterligare bevisning som grund, menade domstolen att köparen gjort det sannolikt att det inte var han som lade budet. Säljaren lyckades således inte motbevisa köparen (mål FT 475-12 Göta hovrätt). Detta var anledning till att köparen kunde undgå bundenhet. Det finns säkerligen fler situationer där köparens vinnande bud inte anses bindande, men som användarvillkoren ser ut så är huvudregeln bundenhet.

Du beskriver att du själv lade budet, varför ovannämnda fall inte kan användas fullt ut. Emellertid visar fallet att det är säljaren, som påstår att ett köpavtal finns, som måste bevisa att så är fallet. Rimlig bevisning som säljaren då lägger fram är exempelvis vinnarmailet som du bör fått från Tradera. Om du inte hittar någon hållbar bevisning om att undgå bundenheten, blir det svårt för dig att vinna framgång gällande grunden om avtalets existens. Om ett avtal anses ingåtts, kan du slippa bundenheten genom att häva avtalet. För detta torde krävas att det funnits ett väsentligt fel med varan. Sådant tycks inte finnas i ditt fall.

Nu när ditt fall är uppe till prövning för tingsrätten gäller det för dig att argumentera för varför du inte ska anses tvungen att följa Traderas användarvillkor. Det kan bli problematiskt om du inte har bra bevisning. Kom däremot ihåg att det är säljaren som har bevisbördan till att börja med. Den som förlorar målet ska som huvudregel stå för sina och motpartens rättegångskostnader. Om du förlorar målet betyder att ett avtal föreligger och du tvingas fullfölja köpet och betala för jackan. Det kan alltså stå dig dyrt om du vägrar betala och förlorar målet.

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1361)
2020-10-18 Gäller ångerrätt vid betald handpenning hos bilfirma?
2020-10-12 Vad är skillnaden mellan en generalfullmakt och en framtidsfullmakt?
2020-10-11 Kan man ha flera fullmaktshavare i en framtidsfullmakt?
2020-10-09 Kan man frånträda ett avtal som man inte har nytta av?

Alla besvarade frågor (85192)