Undertecknande av testamente

Vid undertecknande av testamente finns två platser att skriva under. Vid den ena godkänner man testamentet och vid den andra bekräftar man att man har tagit del av testamentet. Om båda ställena är undertecknade vad gäller då? Är testamentet då godkänt?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att testamentet ska gälla krävs, förutom att det ska upprättas skriftligt och undertecknas av testatorn, att testatorn undertecknar testamentet i närvaro av två vittnen. Dessa vittnen behöver inte vara där samtidigt, vilket medför att vissa testamenten ofta har två olika utrymmen för testatorns underskrift. Det finns även en s.k. presumtion om att testatorn hade förmåga att med bindande verkan förordna om sin kvarlåtenskap om vittnena i samband med bevittningen undertecknar att de bevittnat testatorns undertecknande av testamentet. Därför brukar det även finnas ytterligare två utrymmen för underskrift i ett testamente, ett utrymme för vart och ett av vittnena. Vittnena måste vara över 15 år och inte lida av någon psykisk störning. Vittnena får inte vara make eller släkt till testatorn. Om testamentet undertecknats av testatorn i närvaro av två vittnen, och vittnena undertecknat att de bevittnat testatorns undertecknande och övriga nämnda förutsättningar är uppfyllda gäller testamentet.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning