Undertecknande av testamente

Vid undertecknande av testamente finns två platser att skriva under. Vid den ena godkänner man testamentet och vid den andra bekräftar man att man har tagit del av testamentet. Om båda ställena är undertecknade vad gäller då? Är testamentet då godkänt?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att testamentet ska gälla krävs, förutom att det ska upprättas skriftligt och undertecknas av testatorn, att testatorn undertecknar testamentet i närvaro av två vittnen. Dessa vittnen behöver inte vara där samtidigt, vilket medför att vissa testamenten ofta har två olika utrymmen för testatorns underskrift. Det finns även en s.k. presumtion om att testatorn hade förmåga att med bindande verkan förordna om sin kvarlåtenskap om vittnena i samband med bevittningen undertecknar att de bevittnat testatorns undertecknande av testamentet. Därför brukar det även finnas ytterligare två utrymmen för underskrift i ett testamente, ett utrymme för vart och ett av vittnena. Vittnena måste vara över 15 år och inte lida av någon psykisk störning. Vittnena får inte vara make eller släkt till testatorn. Om testamentet undertecknats av testatorn i närvaro av två vittnen, och vittnena undertecknat att de bevittnat testatorns undertecknande och övriga nämnda förutsättningar är uppfyllda gäller testamentet.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”