Undersökningsplikt vid köp av fast egendom

2017-10-30 i Fel i fastighet
FRÅGA
Hej , min fråga gäller om man är skyldig att besikta en bostadsrätt innan man köper den ? och vad händer om man inte blivit tillsagd eller fått rådrum natt göra det ? Det är ju så att jag har köpt en bostadsrätt och nu har det visat sig att tidigare ägare av bostadsrätten har installerat en köksfläkt som inte godkänns av föreningen samt en matavfallskranen som tydligen är ej tillåten ? Och detta hade vi ingen aning om ? Vem är det som ska ansvara för kostnaderna för att återställa de felen ? Är det inte konstigt att själv föreningen inte gjort nån besiktning efter att f.d. ägaren renoverat lägenheten och därefter bestämt sig för att sälja ? Vems fel är det ? hur gör man nu ?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Bostadsrättsföreningen har ingen skyldighet att genomföra en besiktning utan vid köp av bostadsrätt har köparen en undersökningsplikt (19 § 4 kap. jordabalken). Säljaren ansvarar endast för dolda fel, d v s sådana fel som inte går att upptäcka med syn, lukt, känsel och hörsel utan att göra inverkan på fastigheten och inkluderar även svårtillgängliga utrymmen såsom t ex kryputrymmen och vind. Utgångspunkten är vad en genomsnittlig köpare kunnat upptäcka vid en noggrann undersökning och om man som köpare inte är kunnig kan man ta hjälp av en besiktningsman.

För att få åberopa felet måste du som köpare göra en reklamation hos säljaren och det är bättre om reklamationen sker skriftligen. Du får endast åberopa fel om du meddelar säljaren inom skälig tid efter det att du upptäckte felet (19 a § 4 kap. jordabalken). Det är en bedömning som görs från fall till fall i fråga vad som ska anses vara skäligt. Ta kontakt med säljaren av bostadsrätten och åberopa felen med köksfläkten och matavfallskvarnen i din reklamation; ta gärna beräknad kostnad för att åtgärda felen.

Med vänlig hälsning,

Lenita Pettersson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fel i fastighet (473)
2021-09-09 Har jag rätt till ersättning för uppkomna kostnader till följd av ett försenat tillträde?
2021-09-08 Vem är ansvarig för fel i fastighet som hittats efter köpet?
2021-08-31 Fuktskada - dolt fel?
2021-08-31 Läckage vid fönster, dolt fel?

Alla besvarade frågor (95665)