Häva/utreda faderskap för en son till min avlidne man

2019-03-04 i Faderskap
FRÅGA
Min man blev för länge sedan dömd som far till en son. Kvinnan ifråga hade flera män som hon umgicks med.Nu är min man avliden och jag har frågat om släktutredning som pojken nekar till.Kan man göra något?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Jag förstår din fråga som att du vill se om pojken verkligen är din mans son genom DNA-analys och att din man tidigare har blivit fastställd som far till pojken av domstol.
Din fråga rör hävande av faderskap, regler om det hittar du i föräldrabalken.

Du har möjlighet att väcka talan i domstol om att din man inte är far till barnet om:

…din man är avliden (3 kap. 1 § andra stycket FB). …din man inte har bott tillsammans med pojken under en längre tid (3 kap. 1 § andra stycket FB). Om han endast bott med pojken en viss tid, borde det fortfarande gå bra att väcka talan. …din man inte har bekräftat att han är pojkens far efter att pojken fötts (3 kap. 1 § andra stycket FB). En bekräftelse av faderskap är en skriftlig bekräftelse med två personer som vittnen, som ska godkännas av Socialnämnden och barnets mor (1 kap. 4 § första stycket FB). Om din man betett sig som att pojken var hans son oavsett om det faktiskt var så, kan även det vara en bekräftelse. …talan inte väckts i domstol för mer än ett år sedan, mot din man om att han är far till barnet och din man varit medveten om domstolsprocessen (3 kap. 1 § tredje stycket FB).

Jag tolkar din fråga som att talan väcktes om att din man var far till pojken för länge sedan, tyvärr medför det att du inte kan väcka talan för att häva hans faderskap enligt den sista punkten ovan.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Cornelia Hansen
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (323)
2020-10-26 Kan man tvingas att genomföra faderskapstest?
2020-10-18 Hur går det till när man fastställer ett faderskap?
2020-09-28 Fastställande av faderskap
2020-09-17 Är det brottsligt att inte ange vem som är fadern till mitt barn?

Alla besvarade frågor (85450)