Underskriven arvskiftesavtal

2016-08-30 i Avtal
FRÅGA
Namnteckning på arvskiftesavtal är väl bindande?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En arvskifteshandling är ett avtal som reglerar hur arvet skall fördelas efter bodelning efter den avlidne. I Ärvdabalken 23 kap. 4 § framgår att en arvskifteshandling skall skrivas under av delägarna men i övrigt finns inget krav på bevittning eller registrering. Det skriftliga formkravet innebär att handlingen måste vara skriftlig. Den som skriver på handlingen har ingått ett avtal om hur arvet skall fördelas vid arvskiftet efter den avlidne och är därmed bunden till detta i enlighet med den allmänna avtalsrättsliga principen ”pacta sunt servanda” (avtal skall hållas). I och med att du skrivit på arvskifteshandlingen så är du bunden till avtalet och enbart i det fall ni skriver ett nytt avtal att gälla framför det gamla så kan du komma ifrån din bundenhet av det gamla avtalet.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen

Kristina Svensson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1414)
2021-01-23 Får avtal reglera köparens rätt att eventuellt sälja en hund vidare?
2021-01-23 Har budat på tradera, är det bindande?
2021-01-22 Hur ska vårt nyttjanderättsavtal tolkas när mycket har lämnats oreglerat?
2021-01-20 Hur utformar jag en framtidsfullmakt

Alla besvarade frågor (88420)