Underskrift vid styrelseprotokoll

2017-06-28 i Bolag
FRÅGA
Är en signatur godkänd som underskrift med namnförtydligande vid ett styrelseprotokoll?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som utgångspunkt är en signatur godkänd om man kan intyga att det är just undertecknad som har signerat. Detta görs genom ett namnförtydligande. I Aktiebolagslagens 8e kapitel finns regleringen om just styrelseprotokoll, men det finns ingen närmre angivelse hur protokollen ska undertecknas för att vara giltigt, mer än att det ska undertecknas av protokollföraren (8 kap 24 § 2st ABL). Det är dock även tillåtet att föra protokoll med automatiserad behandling vilket innebär att man även får lov att föra och då även signera protokollen elektroniskt (1 kap 13 § ABL). Det kräver dock BankID eller liknande avancerad elektronisk underskrift, att bara skriva på med datorskriven text eller liknande är inte tillåtet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Carolina Lundh
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (734)
2021-07-31 Är konkursförhandlingar ett hinder för att bli bolagsman?
2021-07-31 Kan en styrelseledamot lämna sitt uppdrag?
2021-07-30 Bolagsstrukturering - hyra ut fastighet
2021-07-17 Försvinner utdelningsutrymmet i ett av mig ägt aktiebolag om jag säljer aktiebolaget till mitt Holdingbolag?

Alla besvarade frågor (94585)