Underskrift med "svenska folket" på flygblad urkundsförfalskning?

2015-11-18 i Övriga brott
FRÅGA
Hej,Idag har Sverigedemokraterna medgett att de står bakom informations/propagandablad som spritts bland flyktingar på Lesbos. Dokumentet har som avsändare Sverigedemokraterna, SD Kvinnor och Svenska Folket.Jag är svenska folket, tillsammans med miljontals andra som inte ställer sig bakom detta. Detta borde vara olagligt tycker jag, och undrar om denna typ av "urkundsförfalskning" faller under någon juridisk paragraf?MvhÅsa Håkansson
SVAR

Hej och tack för din fråga!

14 kap. 1§ Brottsbalken definierar urkundsförfalkning, och för att det ska klassas som detta ska det vara en falsk underskrift av en person. I paragrafen står det uttryckligen att en urkund ska vara falskt påskriven med "annan persons namn" Att flygbladen är påskrivna med "Svenska folket" är alltså en allt för vag definition för att över huvud taget kunna falla under denna bestämmelse.

Detta är inte heller straffbart på annat sätt, yttrandefrihetslagen i Sverige är en grundlag som har strakt skydd.

Med vänliga hälsningar,

Elin Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll