Underskrift avseende pass till barn

2016-11-02 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Om man ska fixa pass och det är gemensam vårdnad och en förälder inte vill skriva på eftersom hen vill att barnet ska prata med hen men det går inte eftersom barnet har bråkat med föräldern och det finns en utredning hos SOC. Hur ska man göra för att fixa ett pass eftersom man ska resa om några månader??
SVAR

Hej och tack för din fråga!

I enlighet med 6 kap 11 och 13 §§ Föräldrabalken (1941:381) har vårdnadshavarna rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Föräldrarna kan endast ta egna beslut ifråga om den dagliga omsorgen och om sådant som tillhör den faktiska vårdnaden.

Därmed krävs ett samtycke av båda föräldrarna för att pass ska kunna utfärdas. Detta framgår även av 7 § 2p Passlagen (1978:302) förutsatt att det inte finns synnerliga skäl att ändå utfärda pass. Undantagsbestämmelsen ska tillämpas med stor restriktivitet och att den gemensamma vårdnaden inte fungerar såsom tänkt (på grund av bråk mellan föräldrar eller med barn) utgör vanligtvis inte ett sådant synnerligt skäl (se t.ex. RÅ 1987 ref. 127). Synnerliga skäl kan däremot föreligga t.ex. om en av föräldrarna vistas i annat land och det är uppenbart att dennes medgivande annars skulle ha lämnats.

Sammanfattningsvis:
För att kunna ta egna beslut rörande barnets personliga angelägenheter (såsom utfärdande av pass) krävs ensam vårdnad. En ansökan om ensam vårdnad kan göras hos tingsrätten, men det bästa är vanligtvis att försöka enas om saken.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Mvh,

Nina Erlandsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (761)
2020-10-24 Rätt till umgänge med sitt barn
2020-10-24 Går inte med på att barnen flyttar
2020-10-24 Kan min bror ta hand om mitt barn om jag skulle gå bort?
2020-10-06 Trakasserier på sms och vårdnad om barn

Alla besvarade frågor (85408)