Underprisöverlåtelse förskott på arv

2016-09-07 i Förskott på arv
FRÅGA
Äger en bostadsrätt värd 350 000. Vill sälja den för 200 000 till ett av mina två barn eftersom hon är ensamstående med två barn och inte har råd med mer medan min son har det bra ekonomiskt och redan äger sin bostad. Kan jag göra så utan att det blir efterverkningar när jag dör?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv återfinns i ärvdabalken; nedan ÄB, se här.

Det är främst reglerna i 6 kap. ÄB om förskott på arv som kan bli aktuella i ditt fall. I 6 kap. 1 § ÄB stadgas att det som arvlåtaren i livstiden gett bröstarvinge ska avräknas på arvingens arv, såvida inte annat har föreskrivits eller annat med hänsyn till omständigheterna var avsett. Gåvobegreppet enligt denna bestämmelse är vidsträckt. Det innefattar inte bara gåvor i form av pengar utan motprestation, eller andra gåvor av helt benefik karaktär, utan kan även innefatta sk. dolda värdeöverföringar. Att överlåta en fastighet eller bostadsrätt till ett underpris kan alltså anses vara en gåva enligt bestämmelsen, och således räknas som ett förskott på arv.

Det faktum att försäljningen av bostadsrätten enligt 6 kap. 1 § ÄB räknas som en gåva som ska avräknas på din dotters arv är dock inte något problem. Du kan, eftersom att du ju inte vill att försäljningen ska påverka din dotters arv, förskriva i ditt testamente eller i ett gåvobrev att det mervärde som din dotter erhöll vid köpet inte ska räknas som ett förskott på arv. Du har möjligheten att själv bestämma om du vill att gåvan ska räknas som förskott eller inte.

Behöver du hjälp med att upprätta ett gåvobrev med innehållet att du inte vill att köpet ska resultera i något förskott, kan vi på Lawline bistå dig genom vår avtalstjänst, se här.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll