Underprisöverlåtelse av fastighet till bröstarvinge

Hej Lovisa Nilsson och tack för din redogörelse.

Jag anlitade juristbyrå när det framkom att min bror fått ut ett hemligt gåvobrev. Han hade även sett till att gåvobrevet till mig inte kom till min kännedom. Juristerna granskade det hela och kom fram till att det sju år gamla gåvobrevet var ogiltigt. Denna ogiltighet sa man att jag var tvungen enligt lag att informera min bror om. När jag gör det kommer den försäljning jag frågade om i startfrågan. Då skriver juristbyrån att det är gynnsammare för mig med försäljning än det tidigare försöket med gåvobrev. Orsaken skulle vara att gåvobrev har sin värderingspunkt i gåvodatumet, medans försäljning har den värderingspunkten i min fars dödsdag. Jag betalade dyrt för den här processen som resulterade i att ett ogiltigt gåvobrev på halva fastigheten övergick i en försäljning av hela fastigheten. I ditt svar till mig står att värderingspunkten vid köp är vid köpedatum. Jag har två svar från duktiga jurister som inte är lika. Vilket av dessa är rätt? Köpedatum eller dödsdag?

Lawline svarar

Hej

Tack för att du återkommer och ställer din fråga här på Lawline.

Jag vill påminna om att jag är juriststudent, men detta är hur jag ser på saken.

När det kommer till gåvor till en bröstarvinge ses detta som ett förskott på arv, detta för att man förutsätter att den avlidne önskar att alla bröstarvingar ska få lika stor del av dennes kvarlåtenskap. Om ett förskott på arv föreligger ska man värdera egendomen enligt värdet som föreligger vid gåvotillfället. Detta framgår av 6 kap. 1 och 3 §§ ärvdabalken.

En gåva där ett gåvobrev är utfäst är helt klart en gåva enligt lagrummet ovan. Dock sträcker sig denna regel längre än till endast rena gåvor. I fallet du beskriver har din bror fått införskaffa en fastighet till ett underpris, enligt tolkning av paragrafen ska även underprisöverlåtelser anses som förskott på arv. Skillnaden mellan de 500 000 kr han skulle betala och vad fastigheten faktiskt var värd vid gåvotillfället ska räknas av som förskott på arv.

Som jag tolkar dig i denna fråga är gåvobrevet inte giltigt, men överlåtelsen i sig är det. Då överlåtelsen är en problematik nu vid arvsfördelning är det arvsreglerna som ska tillämpas. Jag ser att överlåtelsen har skett till ett underpris och på grund av detta ska den hamna under kategorin förskott på arv och din brors arv ska därför korrigeras genom ett avdrag för att ni ska få ärva lika stor del.

Jag ser alltså överlåtelsen av fastigheten som ett förskott på arv och på grund av det ska värderingen av avdraget på arv göras med utgångspunkt i värdet vid överlåtelsen.

Hoppas att detta svar förtydligade det något för dig! :)

Med vänliga hälsningar,


Lovisa NilssonRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning