Underprisköp från förälder - Förskott på arv

2015-08-19 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej! Min väns fars hyresrätt förvandlades till bostadsrätt ett par år innan han dog. Två av hans syskon fick möjlighet att köpa 98% av bostadsrätten. (Hans far måste äga 2% för att få bo kvar. Köpet skulle gå snabbt och min vän hade inte möjlighet att delta i köpet. Deras halvsyster blev inte tillfrågad. Lägenheten köptes för 1,5 milj kr och såldes i samband med min väns fars död för 3,1 milj kr. Vår fråga är om lägenhetsköpet och därmed vinsten (som hans två syskon delar) kan ses som ett förskott på arv?Hälsningar G
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

6 kap. 1 § Ärvdabalken är den bestämmelse som reglerar förskott på arv. Bestämmelsen innebär att vad som har getts till en bröstarvinge (såsom barn) skall betraktas som förskott på arv så länge inget annat har stadgats vid gåvan eller med hänsyn till omständigheterna måste ha varit avsett.

Det sägs inte rakt ut i lagen, men detta innefattar även underprisköp. I så fall är det endast "underprisdelen" som betraktas som ett arvsförskott; alltså mellanskillnaden mellan vad en försäljning på marknaden skulle ha inbringat och vad som faktiskt betalades.

Svaret är alltså att "underprisdelen" mycket väl kan vara förskott på arv, så länge ingenting annat har sagts eller skrivits vid köpet.

Återkom gärna om du har några andra funderingar!

Hälsningar,

Thommy Södergård Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll